Ledningsgrupp

Mats Wiberg

Rättschef och chef för Ledningsstöd SFV
Telefonnummer:010 478 70 00
KontaktaMats Wiberg

Magnus Peterson

Tillförordnad chef för staben IT och digital utveckling SFV
Telefonnummer:010 478 70 00
KontaktaMagnus Peterson

Annakarin Wiberg

Direktör och chef för Projekt- och specialistavdelningen SFV
Telefonnummer:010 478 70 00
KontaktaAnnakarin Wiberg

Jan-Olov Westerberg

Fastighetsdirektör och chef för Fastighetsavdelning 1 SFV
Telefonnummer:010 478 70 00
KontaktaJan-Olov Westerberg

Peter Wallin

Fastighetsdirektör och chef för Fastighetsavdelning 2 SFV
Telefonnummer:070 478 70 00
KontaktaPeter Wallin

Åsa Welander

Fastighetsdirektör och chef för Fastighetsavdelning 3 SFV
Telefonnummer:070 478 70 00
KontaktaÅsa Welander