Ledningsgrupp

Mats Wiberg

Rättschef och chef för ledningsstöd SFV
Telefonnummer:010 478 70 00
KontaktaMats Wiberg

Annakarin Wiberg

Direktör och chef för Projekt- och specialistavdelningen SFV
Telefonnummer:010 478 70 00
KontaktaAnnakarin Wiberg

Jan-Olov Westerberg

Fastighetsdirektör och chef för Fastighetsavdelning 1 SFV
Telefonnummer:010 478 70 00
KontaktaJan-Olov Westerberg

Peter Wallin

Fastighetsdirektör och chef för Fastighetsavdelning 2 SFV
Telefonnummer:010 478 70 00
KontaktaPeter Wallin

Mats Wikström

Finansdirektör och chef för finansstaben SFV
Telefonnummer:010 478 70 00
KontaktaMats Wikström

Dan Svanell

Kommunikationsdirektör och chef för kommunikationsstaben SFV
Telefonnummer:010 478 70 00
KontaktaDan Svanell

Åsa Welander

Fastighetsdirektör och chef för Fastighetsavdelning 3 SFV
Telefonnummer:010 478 70 00
KontaktaÅsa Welander

Andreas Lidfeldt

CIO och direktör och chef staben för IT och digital utveckling SFV
Telefonnummer:010 478 70 00
KontaktaAndreas Lidfeldt