Generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren

Den 20 februari 2018 tillträdde Ingrid Eiken Holmgren tjänsten som generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk. Det innebär förvaltningen av 2300 fastigheter, 6,4 miljoner hektar mark, 1700 kronoholmar, svenska ambassader och residens i ett sextiotal länder - för att bara nämna en del av det som Ingrid Eiken Holmgren och hennes 386 medarbetare har i uppdrag att vårda och förvalta.

Ingrid Eiken Holmgren kommer närmast från befattningen som VD för Mäklarsamfundet. Hon har en gedigen erfarenhet från chefs- och ledarbefattningar inom både statlig och privat sektor. Ingrid Eiken Holmgren har också suttit i flera styrelser och har bland annat varit ordförande i bostadssajten Hemnet, Svensk Mäklarstatistik och som styrelseledamot i Stockholms stadsmission.

Ingrid Eiken Holmgren har examen i ekonomi från Stockholms universitet. Hon har tidigare bland annat varit statssekreterare vid Kulturdepartementet, departementsråd på Statsrådsberedningen och chef för internrevisionen i Regeringskansliet. Hon har verkat vid Finansdepartementets budgetavdelning, på UD som finans- och budgetansvarig vid det så kallade 2001-sekretariatet samt arbetat på Internationella valutafonden i Washington D. C.

Aktuella befattningar och uppdrag

2018-02-20 Generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk.

Invald som svensk representant i Internationella Brottmålsdomstolen i Haag, ICC, i The Committee on Budget and Finance (CBF).

Ledamot i SNS Förtroenderåd.

Curriculum vitae Ingrid Eiken Holmgren (PDF-dokument, 19 kB)