SFV välkomnar en rättslig prövning

Publicerat

Förundersökningen om misstänkta oegentligheter i delar av SFV:s verksamhet, som startade i början av 2017, är nu avslutad. Vice chefsåklagare Martin Bresman vid Riksenheten mot korruption vid Nationella åklagaravdelningen, har nu väckt åtal mot SFV:s förre generaldirektör för tjänstefel. En tidigare fastighetschef åtalas bland annat för trolöshet mot huvudman, grovt tagande av muta samt grovt bokföringsbrott. En tidigare fastighetsförvaltare åtalas för bland annat grovt tagande av muta och medhjälp till trolöshet mot huvudman. Även ansvariga hos SFV:s tidigare leverantörer som misstänks ha varit inblandade i oegentligheter åtalas.

- Det har varit en lång process och vi välkomnar att ärendet nu prövas i domstol efter att polis och åklagare har gjort sitt arbete. I övrigt hänvisar vi alla frågor till åklagaren, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Efter händelserna 2017 har ett omfattande förändringsarbete genomförts i Statens fastighetsverk. Ingrid Eiken Holmgren tillträdde tjänsten som ny generaldirektör i februari 2018.

Den 1 januari 2019 fick myndigheten en ny organisation för att skapa ökad tydlighet med nya avdelningar och staber samt en funktion för ledningsstöd med ansvar för rätts- och säkerhetsfrågor. Myndigheten har också stärkt sitt interna arbete och bland annat infört en ny och skarpare ansvarskod för leverantörer.

- Vi har gjort mycket för att stärka förvaltningskulturen på SFV. Bland annat har vi infört en visselblåsarfunktion, vi har en ny organisation och rekryterat en ny ledning som har erfarenhet och agerar skyndsamt när det behövs. Vi har även inrättat en roll som rättschef som leder SFV:s kvalitetssäkringsarbete, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör.