House of Sweden blir ny chefsbostad för Sveriges ambassadör i Washington

  • House of Sweden i Washington D.C Fotograf: Åke E:son Lindman

    House of Sweden i Washington D.C

  • Anna Lindh hall i House of Sweden, Washington D.C Fotograf: Åke E:son Lindman

    Anna Lindh hall i House of Sweden, Washington D.C

Publicerat

House of Sweden, som inrymmer den svenska ambassaden och ett antal svenska företag, ligger vid Potomacflodens strand i Georgetown i centrala Washington DC. Byggnaden, som invigdes 2006, är en av de mest kända i den amerikanska huvudstaden. UD och Statens fastighetsverk omsätter nu det ursprungliga förslaget för huset då House of Sweden även blir ny chefsbostad för Sveriges ambassadör i Washington.

House of Sweden, som invigdes 2006, är ritat av arkitekterna Gert Wingårdh och Tomas Hansen, avspeglar svensk tradition och skapar en atmosfär av öppenhet och transparens. Byggnaden är ljus och luftig med stora glaspartier, materialen är av ljust trä, glas och sten. Fastighetens signum; ett bälte av ljust bakbelyst trä, ger en känsla av att huset svävar i mörkret, mot vattenspegeln i Potomacfloden. Huset har bästa läge i Georgetown med magnifik utsikt i flera väderstreck. Fastigheten har en stor takterrass med plats för evenemang och fri utsikt mot Arlington, Watergate och Kennedy Center. Även Islands ambassad har kontorslokaler i huset, där den svenska ambassaden haft sitt kansli sedan 2006. Byggnaden belönades 2007 med Sveriges arkitekters Kasper Salinpris.

UD och Statens fastighetsverk förverkligar nu det ursprungliga förslaget för huset, och flyttar chefsbostaden för Sveriges ambassadör i Washington från den nuvarande fastigheten på Nebraska Avenue, till House of Sweden.

- När både ambassad och chefsbostad nu flyttar in i samma byggnad i Washington DC fullföljs vår vision för House of Sweden. I och med detta kommer byggnaden att användas fullt ut och till det ändamål som var tänkt från början. Nu kan vi kraftsamla verksamheten i byggnaden som är förberedd för detta, säger Michael Blomqvist, fastighetschef, SFV utrikes vid Statens fastighetsverk.

Flytten innebär att det nuvarande residenset på Nebraska Avenue - som är i kraftigt behov av renovering säljs. En chefsbostad i House of Sweden har stor potential för den typ av representations och främjandeverksamhet som normalt förekommer i ett residens idag. Ett residens i House of Sweden kommer även att erbjuda kvalitativt och hållbart boende för det svenska sändebudet nära infrastruktur, skolor och en säker arbetsplats.

Ett nytt ambassadresidens kommer att miljöanpassas på bästa sätt för att bli energisnålt. Vidare kommer lokalen anpassas för att bli miljömässigt hållbart på ett sätt som skulle vara svårt att genomföra på det befintliga residenset.