Statens fastighetsverk bygger nytt ambassadkansli i Mexiko City

Publicerat

Idag äger Statens fastighetsverk (SFV) två fastigheter i Mexiko City, ett för Sveriges ambassadkansli och ett för ambassadörsresidenset. För att skapa en effektivare lösning för Utrikesdepartementet har SFV undersökt olika alternativ. I dagarna godkändes ett inriktningsbeslut som innebär att det befintliga ambassadkansliet säljs och att ett nytt kansli byggs på samma fastighet som ambassadens residens är beläget på. Det nya kansliet väntas stå klart våren 2019.

Idag ligger Sveriges ambassad och en kontorsbyggnad där kansliet är inrymt på samma gata, på fem minuters gångavstånd. Dagens lösning fungerar inte optimalt för UD då residenset är för stort och hyran för de båda fastigheterna därför onödigt hög. Dessutom finns det brister i tillgänglighet. Det är bakgrunden till att Statens fastighetsverk tagit fram olika alternativ för en mer effektiv lösning. Det förslag som UD fann mest intressant innebär att det nuvarande kansliet säljs och att ett nytt kansli byggs på den tomt där residenset idag ligger.

- Att samla kansli och residens på samma fastighet innebär administrativa och logistiska fördelar för ambassaden men också att residenset kan användas på ett effektivare sätt då outnyttjade delar av källaren kan bli en del av det nya kansliet. Det gör att den nya kanslibyggnaden kan byggas mindre än den som finns idag och att totalhyran blir lägre, säger Michael Blomqvist, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Jordbävningssäker byggnad

Den nya kanslibyggnaden, ritad av Hidemark & Stintzing Arkitekter, är en kontorsbyggnad som uppförs på en sluttande del av tomten. I suterrängvåningen finns garage, på första våningen kontorsrum och en trappa upp konferens- och pausrum.

- Byggnaden ska bli jordbävningssäker så stommen byggs av en kombination av stål och platsgjuten betong. Fasaden muras och putsas. Hela byggnaden är ganska enkel i sin design och konstruktion, inte minst vad gäller installationer, eftersom klimatet i Mexiko City är väldigt behagligt, säger Lennart Karlsson, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk.

Höga miljö- och energimål

Den nya byggnaden planeras bli LEED-certifierad enligt de högt ställda målen i Leed Platinum. Det innebär att projektet ska kvalitetssäkras avseende hållbarhet, energieffektivitet, inomhusklimat och komfort.

- Hållbart byggande är helt centralt för framtida byggande. Om allt går som planerat kommer vår ambassad bli den första svenska LEED-certifierade ambassaden i världen, säger Michael Blomqvist.

Energiförbrukningen ska bland annat minskas med hjälp av styrning av ventilation, kyla och värme men också genom att el ska produceras av solceller på kansliets tak.

Den nya kanslibyggnaden i Mexiko City väntas stå klar våren 2019.

För mer information kontakta:

Lennart Karlsson, fastighetsförvaltare Statens fastighetsverk, 010 478 70 98, lennart.karlsson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk