Samtliga skogsbränder är släckta på Statens fastighetsverks marker

Publicerat

Skogsbränderna som pågick under sommaren på Statens fastighetsverks marker är nu släckta.

De skogsbränder som drabbade SFV:s markinnehav i Norrbottens län under juli är släckta. Den största branden omfattade 200 ha i Gällivare kommun men bränder har också bekämpats i Arjeplog, Jokkmokk och Kiruna kommuner.

”Redan i slutet av juli rapporterade vi att läget var under kontroll och nu kan vi konstatera att faran är över för i år”, säger Lars Lodin, fastighetschef SFV Skog.

Facit av bränderna är att det framförallt är ytor i reservat där inget skogsbruk bedrivs, som har drabbats. För den biologiska mångfalden är skogsbränder viktiga. SFV utför årligen kontrollerade naturvårdsbränningar vilket för SFV som förvaltare är bättre än det farliga och kostsamma arbetet med vilda bränder.

I media har det varit en debatt om att de förhärskande skogsskötselmetoderna är orsak till att bränderna blivit så stora. Den som är intresserad av vad forskare i ämnet anser kan läsa mer här: https://www.slu.se/ew-nyheter/2018/8/skogsbrander/.

Statens fastighetsverks markförvaltning

SFV förvaltar ca 6,5 miljoner hektar mark, en sjundedel av Sveriges yta. Den största delen av dessa marker utgörs av fjäll, myrar och skogar längs fjällkedjan. Av markinnehavet är 2,8 miljoner hektar skyddat som nationalpark eller naturreservat. Majoriteten av markinnehavet inom skogsområdet ligger i nordvästra Sverige.