Ras på Bohus fästning

Publicerat

Natten till lördagen rasade en del av Sven Halls torn i Bohus fästning ned. Raset orsakade tack och lov inga personskador. Platsen runt tornet är avspärrat och nu vidtar en utredning av vad som orsakade raset och vilka åtgärder som behövs för att förhindra eventuella nya ras.

- Det är mycket svårt att göra riskbedömningar som talar om exakt om eller när något ska hända. Sven Halls torn har haft en sprickbildning under många år och därför har tornet varit under bevakning. Därför planerades det en renovering av tornet nästa år. Ett av de andra tornen och flera av murarna har redan fogats om, berättar Maria Hallberg, fastighetschef på Statens fastighetsverk.

-Bohus fästning är från 1300-talet och det är naturligt med sättningar, sprickor och slitage i en så gammal byggnad. Tidigare har man använt cementhaltigt bruk för att reparera fogarna på den gamla borgen. Det håller tyvärr inte så bra eftersom vatten tränger in och fogarna riskerar att sprängas då det fryser. Idag använder vi andra metoder som är bättre för byggnaderna, säger Maria Hallberg.

-Raset i Sven Halls torn visar att vi måste skynda på vår underhållsplan. Möjligen kan det bli aktuellt med utökade avspärrningar, om det behövs. Det är höstlov och många vill besöka Bohus fästning och allmänhetens säkerhet är naturligtvis det viktigaste, säger Maria Hallberg.

Bohus fästning är öppet under lovet och har vandringar med temat "Nordiska väsen" runt det avspärrade området.