Naturnära jobb i Bogesundslandet

  • Efter restaureringen har ekarna åter kommit fram i dagen, och marken är nu redo att betas nästa sommar. Fotograf: SFV

    Efter restaureringen har ekarna åter kommit fram i dagen, och marken är nu redo att betas nästa sommar.

Publicerat

Vid Röskär i västra delen av Bogesundslandets naturreservat, Vaxholms kommun, avslutades nu i höst ett omfattande restaureringsarbete. Det är SFV som med hjälp av Skogsstyrelsens ”Naturnära jobb” återställer en igenväxt 9 hektar stor (=18 fotbollsplaner) hagmark full av bl.a. gammelekar.

Naturnära jobb är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen, som går ut på att ge nyanlända svenskar och långtidsarbetslösa en chans att utbilda sig inom den gröna näringen, skaffa arbetslivserfarenhet och kunna läsa SFI på deltid vilket därmed ökar deras chanser att komma in på arbetsmarknaden. Länsstyrelsen koordinerar tilldelandet av praktikområden, och i detta restaureringsprojekt står SFV som praktikvärd. Personalen vid Röskär har huvudsakligen röjt och samlat ihop mängder av inväxande ungskog som hotat att kväva de gamla träden. Riset kommer senare att bli biobränsle.

- Detta är ett win-win-koncept. Ekhagar är en av de mest artrika landmiljöerna i världen, men när de växer igen så går stora biologiska värden förlorade. Naturnära jobb-personalen har bistått SFV med en oerhört arbetsintensiv insats och samtidigt fått värdefulla erfarenheter. Nu har stängsling av hagmarken påbörjats, och nästa sommar betar kor på marken. Därmed har vi lagt grunden för en långsiktig skötsel, och som pricken över i har det blivit en mycket vackrare miljö för människor att vistas i, säger Mats Larshagen, reservatsförvaltare på SFV.