Foderläget efter den torra sommaren

Publicerat

Den torra sommaren ser ut att vara över för denna gång och tillgången på foder till djuren har förbättrats något. Men det finns undantag.

”På till exempel södra Öland har det fortfarande knappt kommit något regn och markerna är fortfarande extremt torra. I de delar av södra Sverige där det har kommit regn kan bönderna förmodligen ta en sista vallskörd vilket förstås förbättrar situationen men många har ändå alldeles för lite foder”, säger Ingrid Ljung, fastighetschef Jord på Statens fastighetsverk, SFV.

Under sommaren har SFV, gjort en inventering för att kartlägga marker som kan användas till bete och foderproduktion. Det har framförallt handlat om skogsbete i anslutning till olika objekt. SFV förvaltar cirka 25 000 hektar mark på kulturhistoriskt värdefulla egendomar, varav cirka 10 000 hektar är åker- och betesmark.

”Större delen av dessa marker är redan utarrenderade till jordbrukare. Men vi har identifierat en del mindre bitar och vi arrenderar ut det som är möjligt. SFV fortsätter arr effektivisera arbetet med kartläggningen och kommer förhoppningsvis att ha ännu bättre bra beredskap inför nästa säsong”, säger Ingrid Ljung.

Vill du fråga om markområden? Skriv till registrator@sfv.se och presentera din fråga eller kontakta förvaltarna på våra objekt direkt. Om du har generella frågor, kontakta Ingrid Ljung, fastighetschef på SFV Jord, 010-478 70 00.