Skogsbränder på Statens fastighetsverks marker

Publicerat

De omfattande skogsbränder som pågår och har pågått i Sverige under de här varma månaderna har även drabbat Statens fastighetsverks marker. De bränderna är nu under kontroll men SFV har beredskap för eventuell ny brandutveckling.

Sommaren har kommit att präglas av värmen på flera olika sätt, inte minst genom de omfattande skogsbränder som pågår och har pågått på många olika platser. Även SFV har berörts och sedan mitten av maj har det brunnit på flera platser på våra marker.

SFV förvaltar ca 6,5 miljoner hektar mark, en sjundedel av Sveriges yta. Den största delen av dessa marker utgörs av fjäll, myrar och skogar längs fjällkedjan. Av markinnehavet är 2,8 miljoner hektar skyddat som nationalpark eller naturreservat. Majoriteten av markinnehavet inom skogsområdet ligger i nordvästra Sverige.

Skogsbränder i Norrbotten

Samtliga bränder i vårt markinnehav har skett i Norrbottens län, den största om ca 250 ha i Gällivare kommun men även i Arjeplog, Jokkmokk och Kiruna kommuner. I dagsläget är alla bränder släckta och som markförvaltare ansvarar vi för eftersläckning och brandbevakning när räddningstjänsten släckt och lämnat över till oss.

Brandhelikopter foto Emil Modig SFV220.jpg

Eftersläckning och brandbevakning görs av våra egna medarbetare och av samarbetspartners och entreprenörer.

SFV har beredskap för eventuella nya bränder

Brandrisken är fortsatt hög över hela landet och SFV har beredskap för om nya bränder tillkommer på de marker som vi förvaltar. I vissa fall kan branden vara bra för den biologiska mångfalden, särskilt i områden som inte är avsatta för ordinarie skogsbruk. Det är dock viktigt att släcka för att undvika spridning till andra markägare eller bebyggelse.

För mer information om det aktuella brandläget

För mer information om hur bränder uppkommit, hur stora de är, status för släckningsarbete och om man som frivillig kan stötta, kontakta respektive räddningstjänst och/eller kommun.

https://www.krisinformation.se/

https://www.msb.se/Insats--beredskap/Pagaende-handelser-och-insatser/Skogsbrander-2018/

Länsstyrelserna í berörda län har också information på sina hemsidor:

https://www.lansstyrelsen.se/