Nya ledamöter i SFV:s styrelse

Publicerat i kategorin Nyhet

Regeringen har beslutat om styrelsen för Statens fastighetsverk.

Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i styrelsen för Statens fastighetsverk fr.o.m. 1 januari 2017 t.o.m. 31 december 2018.

  • Ordförande: Sten Olsson, fd statssekreterare
  • Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie
  • Johan Davidson, chefsekonom
  • Per-Magnus Nilsson, fd överantikvarie
  • Anette Waara, marknadsområdeschef

Ny ledamot är Per-Magnus Nilsson, fd överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. Han har tidigare arbetat som enhetschef på Kulturdepartementet och har även deltagit i ett stort antal utredningar och kommittéer, bland annat i Kulturmiljöutredningen 2011-2012 och utredningen ”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design” 2014-2015.

Ny ledamot är Anette Waara, marknadsområdeschef på Sveaskog. Hon har mångårig erfarenhet från olika roller i Sveaskog, t.ex. som resultatområdeschef och produktionsansvarig.

Ordförande Sten Olsson, Ann-Charlotte Backlund och Johan Davidsson kvarstår som ledamöter i styrelsen. I styrelsen ingår, utöver ledamöterna, GD (enligt 10§ myndighetsförordningen) samt två personalrepresentanter utsedda av de lokala fackliga organisationerna.

Ledning och organisation