Statskontorets rapport

Statskontoret har redovisat sitt uppdrag att analysera hur SFV arbetar med att skapa en god förvaltningskultur.​ ​I mars 2017 fick Statskontoret i uppdrag av regeringen att analysera SFV:s arbete med en god förvaltningskultur och lämna rekommendationer för det fortsatta arbetet.
Nu har Statskontoret redovisat sitt uppdrag och sin analys för regeringen.

I rapporten har Statskontoret kartlagt brister och föreslår en handlingsplan för vilka åtgärder SFV bör vidta. Sammanfattningsvis konstaterar Statskontorets rapport att SFV inte har arbetat tillräckligt för att skapa en god förvaltningskultur. Att otydligheter i organisation, styrning och beslut har bidragit till brister i vår beredskap för att förebygga och hantera oegentligheter. Samtidigt konstaterar Statskontoret att det idag finns en mottaglighet att förändra och stärka förvaltningskulturen inom SFV och att vi har påbörjat ett sådant arbete.

- Statskontoret pekar på flera viktiga faktorer i vår organisation som i sin tur påverkat och påverkar förvaltningskulturen i SFV. Vi är medvetna om dessa och har ett långsiktigt arbete framför oss. Grundförutsättningen för en bra förvaltningskultur är att ha ordning på den interna styrningen något vi kontinuerligt arbetar med. Utöver det tillkommer insatser för att skapa förutsättningar för en bra kultur och dialog, till exempel utbildning i den statliga värdegrunden, säger Birgitta Böhlin, vikarierande generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

http://www.statskontoret.se/