Klargörande efter felaktigheter om SFV i media

Publicerat

SFV har ett positivt samarbete med hovet

I flera medier rapporteras att SFV bryter samarbetet med hovet. Det stämmer inte.​ I Expressen 31/1 publicerades en artikel om att hovets rekommendation att den fd anställda skulle bo i SFV:s fastighet stred mot SFV:s policy om att inte hyra ut till sina anställda. Den kungliga dispositionsrätten är en överenskommelse som går långt tillbaka i tiden och innebär i praktiken att det är Ståthållarämbetet som bestämmer vem som har rätt att flytta in. Mot bakgrund av vad som framkommit var GD Björn Anderson mån om att SFV inte längre ska bevilja fler undantag från vår policy. Flera andra medier, däribland TT och TV4, gjorde tyvärr en feltolkning av detta och rapporterade att SFV brutit samarbetet med hovet. Det är fel. Tvärtom har vi en god relation och flera gemensamma projekt som pågår i positiv anda.

SFV agerade innan Kalla fakta kontaktade oss

SFV: s presstjänst skickade fredag 27 januari följande förtydligande till bland annat TV4, Aftonbladet och DN angående nyhetsrapporteringen om händelserna på Statens fastighetsverk:

”I era sändningar, såväl som i andra medier, har det framkommit att vi skulle ha agerat och polisanmält först efter att er granskning startat. Vi kan självklart inte veta när ni påbörjade ert arbete, däremot vet vi att er första kontakt med oss/presstjänsten var på morgonen den 9 december. Då hade vår polisanmälan varit inlämnad sedan i slutet av oktober. Polisanmälan föranleddes av en extern utredning, påbörjad efter en direktupphandling i mars 2016. Syftet med den externa granskningen, som KPMG genomförde, var att utreda om det fanns tillräckliga bevis för att genomföra en polisanmälan. Många av våra medarbetare har tagit illa vid sig av bilden av att vi agerat först då media agerar. Jag bifogar därför vår anbudsförfrågan för särskild granskning så att ni själva kan se att vi agerat långt tidigare. ”

Tidigare kommentar angående Kalla faktas granskning av SFV