Saltstänkt bisyssla

  • Bin Fotograf: Tom Svensson Nordens Ark

    Bin

  • Norra Väderöarna Fotograf: Tom Svensson

    Norra Väderöarna

Publicerat

Statens fastighetsverk upplåter plats för bisyssla på Väderöarna

Statens fastighetsverk har tecknat ett upplåtelseavtal med Nordens Ark gällande Väderöarna. Detta för att bistå Nordens Ark i deras arbete för att bevara den biologiska mångfalden gällande den hotade arten nordiska bin. Få personer håller nordiska bin idag och därför är det viktigt att fortsätta aveln på arten för att den ska kunna leva vidare. Väderöarna, Bohuskustens sista utpost, är en bra plats för uppställning av bikupor. Väderöarna är en isolerad ögrupp som är lätt att nå för de biskötare som medverkar i projektet, samtidigt som öarna ligger så långt ut att bisamhället inte blandas. I och med avtalet med Statens fastighetsverk kan Nordens Ark i år sätta ut ett antal bikupor i artbevarande syfte.

http://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/vastra-gotalands-lan-o/norra-vaderoarna-tanum/

www.nordensark.se