Operabaren som ny i höst

  • Restaurering av taket i Operabaren. Fotograf: Hermine Werner

    Restaurering av taket i Operabaren.

  • Mässingsdetalj, Operabaren Stockholm. Fotograf: Hermine Werner

    Mässingsdetalj, Operabaren Stockholm.

  • Konserveringsdags. Fotograf: Hermine Werner

    Konserveringsdags.

Publicerat

Statens fastighetsverk restaurerar i sommar den vackra Operabaren från 1905 under några för verksamheten lugna - och för våra entreprenörer mycket intensiva - sommarveckor.

Mässingsarmatur, nyputsad.Mässingputs i anrika lokaler

En konservering av Operabaren sker nu under fyra lite lugnare sommarveckor. För att hela projektet ska hinnas med på denna begränsade tid tjuvstartade man med att putsa mässingen på försommaren. Det fick ske samtidigt som verksamheten var igång och SFV ändå var i byggnaden för att installera nytt brandlarm.

Sköra glastak ska rymma brandlarm

I juli konserverar Stockholms målerikonservering trädetaljer, takutsmyckningen rengörs med en svag citronlösning, i projektet igår också att konsolidera och rengöra hela taket. Glasfönstren i glastaket plockas ned och ses över av Ringströms glas. Under pågående installation av brandlarm i våras passade SFV på att göra en inspektion av glastaket i Operabaren. Ovanför glastaket skulle det detekteras och det skulle förstås göras utan att de gamla glasmålningarna kom till skada.

Under arbetet har Ringströms bland annat funnit en signatur från 1905 inristad i en av glasutsmyckningarna, en hälsning från flydda tider. Hela projektet förväntas vara klart i augusti när en ny säsong tar fart igen.