De får Kulturhantverksstipendiet 2016

Publicerat

De fem stipendiaterna av årets kulturhantverksstipendium får praktisera sina restaureringskunskaper på Nationalmuseum, Härnösands residens och i S:ta Maria Magdalena kyrka i Stockholm.

Fem murare har tilldelats Kulturhantverksstipendiet 2016. De får i augusti praktisera för att lära mer om hur murnings-, puts- och restaureringsarbeten går till med gamla, traditionella metoder vid tre projekt på fastigheter med kulturhistoriska värden.

Årets stipendiater

Tom Bergström, Ösby Naturbruksgymnasium, Sala - Härnösands residens

Daniel Brock, Brock’s Byggnadshantverk, Simrishamn -Härnösands residens

Magnus Gustavsson, Interoc AB, Bromma - Nationalmuseum, Stockholm

Patrik Jansson, Murverket P-O Törngren AB, Västerås – Nationalmuseum Stockholm

Magnus Broström, Skanska, Stockkholm – S:ta Maria Magdalena kyrka, Stockholm

-Intresset har varit stort och många kvalificerade murare har sökt stipendiet i år. Det långsiktiga syftet med stipendierna är att värna om kulturvärdena i våra byggnader. Det blir allt viktigare att ha mästar- eller gesällstatus för att arbeta med murnings- och renoveringsarbeten vid våra offentliga kulturbyggnader, säger Anders Drakes, Murmestare Embetet i Stockholm, en av de äldsta yrkessammanslutningarna i Sverige med obruten verksamhet under 529 år. Embetet värnar svensk byggnadskultur och vårdar arvet av mer än fem seklers byggnadsverksamhet i Stockholm.

Kulturhantverksstipendiet betyder också att stipendiaterna får delta i ett byggnadsvårdskonvent, arrangerat av Hantverkslaboratoriet, Göteborgs Universitet.

-Förra året fick två murare Kulturhantverksstipendiet. De fick arbeta vid restaureringen av Umeå residens. Det blev så lyckat att en av dem fick arbete vid ett annat av våra restaureringsprojekt, berättar Per-Anders Johansson, projektledare vid Statens fastighetsverk.

-I år har vi haft många kvalificerade sökande, vilket är inspirerande. Fyra av dem ska arbeta vid två av våra projekt; mycket skilda i sin komplexitet och skala. Det ena är Nationalmuseum på Blasieholmen i Stockholm, som för första gången på 148 år nu renoveras – ett av våra mest omfattande och komplexa projekt hittills. Museet beräknas öppna nästa år. Det andra är Härnösands residens från slutet av 1700-talet som genomgår en omfattande exteriör renovering.

Det tredje restaureringsprojektet är S:ta Maria Magdalena kyrka på Södermalm som stod klar 1625. Efter en brand 1759 renoverades kyrkan. Nu pågår omfattande ut- och invändiga renoveringsarbeten till slutet av 2016.

-Vid renovering och restaurering är arbetsinsatsen betydande och en av de största kostnaderna i jämförelse med material och övriga entreprenadkostnader. För oss som beställare är det viktigt med såväl kvalitet som kostnadseffektivitet. Materialen är som förr, men arbetstider, arbetsmiljö och mycket annat är annorlunda idag, konstaterar Per-Anders Johansson.

-De nu utdelade stipendierna är viktiga för branschen och bidrar till att vi har livskraftiga företag som kan stå för kontinuiteten när det gäller hantverkskunnandet inom murnings- och putsarbeten. Stipendiaternas kunskaper kommer att föras ut i deras företag och borgar för att hantverksskickligheten i landet lever vidare, säger Lars Sandström på SPEF.

Vill du veta mer

Anders Drakes, Murmestare Embetet i Stockholm, tel. 070-656 09 30, anders@putsoplatt.se

Per-Anders Johansson, Statens fastighetsverk, tel. 070-796 70 38, per-anders.johansson@sfv.se

Lars Sandström, SPEF, tel. 0708-200 980, lars.sandstrom@bygg.org

Linda Lindblad, Hantverkslaboratoriet, tel. 076-622 93 00, linda.lindblad@conservation.gu.se

Stina Andersson, Svenska kyrkan, tel 072-512 20 15, stina.andersson@svenskakyrkan.se

Reinhold Gustafssons Stiftelse under Murmestare Embetet i Stockholm samt Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, delar ut Kulturhantverkstipendiet tillsammans med Statens fastighetsverk och Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet. Även Svenska kyrkan och Stadsholmen medverkar i egenskap av fastighetsägare genom att bidra med lämpliga kulturrenoveringar som passar för stipendiaterna.

www.murmestare.se www.sfv.se www.spef.se www.craftlab.gu.se

_________________________________________________________________________________