Klartecken för operaprojekt

  • Kungliga Operan 1 december 2016 Fotograf: SFV

    Kungliga Operan 1 december 2016

Publicerat

Nu har regeringen beslutat att Kungliga Operan i Stockholm ska renoveras och byggas om. Det är det största projektet Statens fastighetsverk (SFV) har tagit sig an.

- Det ska bli fantastiskt roligt att gå vidare med detta spännande och komplexa projekt, säger Vanja Knocke, projektledare för förstudien Ny Opera i Operan, SFV.

Vad händer nu Vanja Knocke?

- Just nu förbereder vi upphandlingen av de kvalificerade konsulter som vi behöver engagera för projektet. Vi har också tagit fram underlag för projekteringen, bland annat en 3D-modell av operabyggnadens stomme, som snart är klar.

Uppdrag att projektera

Regeringen beviljar nu SFV 150 miljoner och Kungliga Operan 38 miljoner för projekteringen fram till Systemhandling. Ramen för hela projektet gavs redan inför den förstudie som presenterades i maj 2015, och uppgår till maximalt två miljarder kronor i kostnadsläge 2013.

När blir den Nya Operan i Operan klar?

- I förstudien beräknades genomförandet starta tidigast 2020, förutsatt att man fick ett positivt besked från regeringen senast vid årsskiftet 2015/16. Nu kommer beslutet ett år senare, och det påverkar förstås tidplanen. Exakt hur mycket kan vi inte svara på i dagsläget, utan det är en av de saker vi kommer att utreda under projekteringen.

Läs mer:

SFV presenterade i maj 2015 en förstudie för ombyggnad av Kungliga operan. Läs den här:
http://www.sfv.se/sv/fastigheter/pagaende-byggprojekt/stockholm/ny-opera-i-operan/

Regeringen ger grönt ljus till Operans renovering, pressmeddelande från regeringen 2016-12-01.