Förtydligande angående SFV:s uthyrning av bostäder

Publicerat

Med anledning av nyhetsrapporteringen på TV4 den 9 december vill vi förtydliga vad som gäller för Statens fastighetsverks (SFV) uthyrningar av bostäder. SFV förvaltar cirka 800 permanentbostäder och cirka 260 fritidsbostäder. Omsättningen av bostäder är låg.

  • Enligt en historisk uppgörelse mellan staten och kungahuset, ska lediga bostäder inom område som omfattas av kunglig dispositionsrätt lämnas till Ståthållarämbetet STÄ, som utser hyresgäst.
  • Ledig permanentbostad ska lämnas till den kommunala bostadsförmedlingen om sådan finns på orten.
  • För lediga lägenheter inom områden där fungerande bostadsförmedling saknas finns en intresselista för respektive ort som administreras av SFV:s fastighetsområde. Detta sker exempelvis på en mindre ort som Karlsborg.

Vad gäller för SFV:s personal?

Anställd på Statens fastighetsverk eller närstående till anställd får inte hyra permanentbostad som SFV förvaltar. Det gäller även fritidsbostäder. Det finns dock ett fåtal undantag, alla inom slottsområden med kunglig dispositionsrätt. Det rör sig om åtta personer som tidigare fått särskilda beslut. Det har exempelvis handlat om att dygnet runt vara i närheten av de hus vi förvaltar.

Frågor angående vår generella bostadshyresprincip

Hyran sätts enligt den så kallade bruksvärdesmetoden, vilket innebär att hyran bestäms efter jämförelse med allmännyttans hyresnivåer för likvärdiga objekt. Den justeras årligen med den nivå som gäller för allmännyttan på orten.

Den kungliga dispositionsrätten historiskt

Den kungliga dispositionsrätten ingår i det som Sveriges riksdag och kungen överenskom vid 1809/10 års riksdag. Vid denna överenskommelse bestämdes att äganderätten samt skyldigheten att underhålla slotten skulle tillfalla staten medan den kungliga familjen ”under evärderlig tid” skulle få bo och nyttja slotten. Vid denna tid avsågs med familj även de som arbetade åt kungen. Dessa bestämmelser har under de senaste 200 åren moderniserats. Idag upprättar Statens fastighetsverk sedvanliga hyresavtal, sätter hyran och står för kostnaderna medan Ståthållarämbetet förmedlar de bostäder som ligger inom dispositionsrätten.