Fem får utveckla förslag om en minnesvård för flodvågsoffren.

Publicerat

Fem konstnärer/konstnärsgrupper har fått i uppdrag att arbeta vidare på sina förslag om en minnesvård för flodvågsoffren.

Nu är de tävlande konstnärerna igång med att ta fram sina förslag till utformning av en minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004. Statens fastighetsverk (SFV) och Statens konstråd, som på regeringens initiativ utlyst tävlingen, konstaterar att den väckt ett stort intresse. Många ansökningar har lämnats in varav fem tävlande nu har valts ut. De tävlande har sinsemellan olika konstnärliga uttryck och alla är mycket kvalificerade. Vi ser med stor spänning fram emot att ta del av deras förslag, säger Vanja Knocke, projektledare på Statens fastighetsverk, som i samarbete med Statens konstråds curator Lotta Mossum ansvarar för att ta fram den konstnärliga gestaltningen.

http://www.sfv.se/minnesvard