Branden på Skeppsholmen

  • Brand på Skeppsholmen. Fotograf: SFV

    Brand på Skeppsholmen.

Publicerat

Branden i Båtsmanskasernen, kasern II, där Kungliga Konsthögskolan har några av sina lokaler på Skeppsholmen, har fortsatt under natten.

Branden i Båtsmanskasernen, kasern II, där Kungliga Konsthögskolan har några av sina lokaler på Skeppsholmen, har fortsatt under natten. Fortfarande på morgonen är branden inte helt under kontroll. SFV följer utvecklingen på plats och står i kontakt med räddningstjänsten. Det 70-tal brandmän som arbetat under natten har bytts ut. Ett fyrtiotal brandmän arbetar nu med släckningsarbetet och vi avvaktar utvecklingen. Byggnaden ritades av arkitekt Fredrik Blom och byggdes under åren 1816-1819.
- Det är alltid allvarligt och sorgligt när ett hus brinner, särskilt när det är en äldre byggnad med ett stort kulturhistoriskt värde. Självklart känner vi också starkt med den verksamhet som drabbats. Det viktigaste är dock att ingen människa har kommit till skada. Vår personal har allt sedan larmet gick varit på plats för att bistå och följa arbetet. Skadornas totala omfattning vet vi ännu inte hela vidden av eftersom släckningsarbetet fortfarande pågår. Vad vårt nästa steg blir får vi därför återkomma till, säger Charlotta Andersson, fastighetsdirektör Statens fastighetsverk.

Mer information om byggnaden som brinner

http://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/stockholms-lan-ab/skepps-och-kastellholmarna/batmanskasernen-kasern-ii-pa-skeppsholmen/