Nya ledamöter i SFV:s styrelse

Publicerat i kategorierna Nyhet hyresgäst

Regeringen har beslutat om styrelsen för Statens fastighetsverk.

Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i styrelsen för Statens fastighetsverk till och med 2017-12-31:

  • Ordförande: Sten Olsson, vd
  • Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie
  • Carita Bäcklund, skogschef
  • Eva Carron, länsantikvarie
  • Johan Davidsson, chefsekonom

Nye ordförande Sten Olsson är ägare av och konsult inom konsultbolaget Muneris Konsult AB. Han är även ordförande i kommunala fastighetsbolaget Förvaltaren och har flertalet styrelseuppdrag kopplade till främst fastighetsbolag. Han har tidigare varit bland annat statssekreterare på Statsrådsberedningen och Finansdepartementet samt ansvarig för att på regeringens uppdrag göra en översyn av det statliga fastighetsinnehavet 2009-2011.

Ny ledamot är Johan Davidsson, chefsekonom på Sveriges Apoteksförening. Han är även ledamot i Fortifikationsverkets styrelse. Han har tidigare arbetat på såväl Konjunkturinstitutet som Ekonomistyrningsverket samt varit politisk sakkunnig på Statsrådsberedningen och biträdande chef för KD:s samordningskansli.

Ann-Charlotte Backlund, Carita Bäcklund och Eva Carron kvartstår som ledamöter i styrelsen. I styrelsen ingår, utöver ledamöterna, två personalrepresentanter utsedda av de lokala fackliga organisationerna.

Ledning och organisation