Renoveringen av Kronobageriet klart - Scenkonstmuseets nyrenoverade lokaler redo att fyllas med upplevelser

Publicerat

I juni 2014 påbörjade Statens fastighetsverk (SFV) en interiör renovering och ombyggnad av Kronobageriet, en av Stockholms äldsta industrier. Lokalerna, som inte renoverats sedan Musikmuseet flyttade in i slutet av 1970-talet, var slitna och inte längre funktionella. I och med renoveringen har lokalerna publikanpassats och fått ett bättre flöde.

Kronobageriet, som från 1650 till 1950 var landets största bageri, är en byggnad som bär tydliga spår av sin historia. Här finns rester av bakugnar, en mjölstört och räls för bakplåtsvagnar. Byggnaden rymmer dock även modern byggnadshistoria eftersom huset på 1970-talet byggdes om helt för att anpassas till Musikmuseum. Under den renovering som Statens fastighetsverk just avslutat för Scenkonstmuseet har 1970-talet varit vägledande samtidigt som byggnadens ursprungskvaliteter tagits väl tillvara.

Tisdagen den 18 augusti bjuder Statens fastighetsverk och Scenkonstmuseet på pressvisning för att berätta mer om renoveringen och om det arbete som nu väntar Scenkonstmuseet – att förvandla de tomma lokalerna till ett upplevelsecentrum för scenkonst.

Varmt välkommen!

För praktisk information; vänligen se bifogad formgiven inbjudan.