Publikökning efter lyckad satsning på Borgholms slottsruin

Publicerat

I juni 2014 invigdes Uppgång och fall på Borgholms slottsruin. En sinnlig och färgsprakande utställning som tillsammans med slottscafé, utökad barnverksamhet, installationer och en historisk app var resultatet av Statens fastighetsverks och Borgholms kommuns utveckling av besöksmålet. Nu står det klart att satsningen har blivit mycket väl emottagen. Antalet besökare ökar med 31 procent jämfört med 2013.

Statens fastighetsverk förvaltar Borgholms slottsruin och arbetar sedan många år med att bevara och tillgängliggöra den vackra ruinen för besökare. Tack vare projektet Öppna portar, delvis finansierat av EU, kunde Statens fastighetsverk förra året – tillsammans med sin hyresgäst Borgholms kommun och en rad andra aktörer – genomföra flera åtgärder för att göra ett omtyckt besöksmål än mer attraktivt.

Uppgång och fall, en sinnlig utställning kring slottets 900-åriga historia, ett slottscafé på Stora borggården, en installation med tema kärlek i Västra tornet, förbättrad barnverksamhet med lekyta på Gamla borggården samt en app för att förstärka den historiska upplevelsen - nyheterna var många. Nu, ett drygt år efter invigningen, kommer siffrorna som visar att satsningen har gett resultat.

- Allt fler svenska och utländska turister väljer att besöka slottsruinen. En publikökning på 31 procent är en fantastisk siffra och ett underbart kvitto på att vår gemensamma ambition i Öppna Portar - att förädla och utveckla Borgholms slottsruin - var rätt, säger Anders Magnusson, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Något för alla målgrupper

Under arbetet med besöksmålsutvecklingen av slottsruinen var Statens fastighetsverk och Borgholms kommun måna om att nyheterna skulle attrahera alla typer av besökare, såväl stora som små. Besöksstatistiken visar att även detta lyckats.

- Vi ser en betydande ökning hos samtliga prioriterade målgrupper. Vuxna ökar med 24 procent, ungdomar med 26 procent och barn med hela 58 procent. Det är förstås otroligt glädjande att så många hittat hit och framförallt att de verkar uppskatta våra nyheter så mycket, säger Jan-Åke Johansson, verksamhetschef Borgholms slott.

För mer information kontakta:

Anders Magnusson, fastighetschef Statens fastighetsverk, 010 478 75 40, anders.magnusson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Jan-Åke Johansson, verksamhetschef Borgholms slott, 0485 880 72,

jan-ake.johansson@borgholm.se

Pressbilder:

http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Fakta projekt Öppna portar

Utvecklingsprojektet Öppna portar pågick mellan 2012-2014. Syftet med projektet, som drevs av Statens fastighetsverk, var att i samarbete med regionala och lokala partners arbeta för att stärka attraktiviteten och konkurrenskraften hos fyra av sydöstra Sveriges främsta besöksmål; Borgholms slottsruin, Kalmar slott, Eketorps fornborg och Huseby bruk. Sammanlagt genomfördes sex gemensamma insatser och elva riktade insatser på de fyra besöksmålen. Projektet omsatte drygt 51 miljoner kronor och delfinansierades av EU:s Regional fond Småland och öarna.

Fakta Borgholms slottsruin

Borgholms slottsruin på Öland har en storslagen placering, belägen högt på en platå med utsikt över Kalmarsund och Borgholms hamn. Redan på 1100-talet fanns det ett försvarstorn och en ringmur här.

En del av byggnaden kom till användning när Johan III i slutet av 1500-talet lät uppföra ett renässansslott på platsen. Prakten förstördes dock bara ett tjugotal år senare då Kalmarkriget och danskarna nådde Öland.

I mitten av 1600-talet utsågs hertig Karl till Sveriges arvprins. Drottning Kristina, som såg hertig Karl som sin efterträdare på tronen, skänkte honom Öland och Borgholm. Hertig Karl tyckte mycket om Borgholms slott och lät sig inte nedslås av att slottet var illa sargat. Istället började han planera för en upprustning. 1653 kom Nicodemus Tessin den äldre till Borgholm med uppdrag att omforma slottet i elegant barockstil och under de följande åren arbetade flera hundra man med att fullfölja Tessins planer.

Våren 1654 lämnade hertig Karl Borgholm och den 6 juni utropades han till Sveriges kung – Karl X Gustav. Trots detta och de följande årens strider mot Polen och Danmark stod kungen i tät kontakt med Tessin, angelägen om att följa slottsbygget – om än på avstånd.

Efter freden i Roskilde 1658 införlivades Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän med Sverige och den svenska gränsen flyttades långt söderut. Med detta förlorade Borgholm sin strategiska betydelse.

1700-talet var ett dystert sekel för Borgholms slott som långsamt förföll och efter en stor brand 1806 kändes de goda åren under hertig Karl väldigt avlägsna. Nu återstod bara en ruin.

Idag, drygt tvåhundra år senare, är slottsruinen ett omtyckt besöksmål. Borgholms slottsruin förvaltas av Statens fastighetsverk och hanteras med försiktighet – i en ständig avvägning mellan respekt för det gamla och varsam anpassning till moderna krav och förväntningar.