Nytt ekologiskt kostall på Alvastra kungsgård

Publicerat

Alvastra kungsgård, vackert belägen vid foten av Omberg i Östergötland, är en aktiv gård med ekologisk inriktning inom växtodling, äggproduktion och nötköttsproduktion. För att fortsatt utveckla verksamheten och därigenom bibehålla gårdens kulturhistoriska värde, har Statens fastighetsverk - i nära samarbete med gårdens arrendator - just färdigställt ett nytt kostall för ekologisk köttdjursproduktion.

Behovet av ett nytt stall på Alvastra kungsgård har funnits länge. Den tidigare ladugården hade plats för 40 dikor och 25 ungdjur vilket inte var tillräckligt för att täcka gårdens kapacitet.

- För att ta hand om allt vallfoder som vi producerar och för att hålla våra naturbetesmarker fina behöver vi fler djur. Dessa har vi hittills härbärgerat på en gård som ligger en mil bort. Med det nya stallet kan vi samla djuren på ett ställe, nyttja vallfodret till fullo och bedriva en större nötköttsproduktion. Det känns fantastiskt bra att vi får ett kretslopp på gården, säger Thomas Orrenius, arrendator.

Det nya stallet är 2 200 kvadratmeter stort. Det rymmer 100 dikor plus 60 kvigor som sommartid ska beta omgivande naturbetesmarker.

- Redan idag är vårt ekologiska nötkött lanserat i butik och vi säljer också det fina köttet till en av ortens restauranger. Tack vare det nya stallet kan vi nu utöka den här delen av vår verksamhet och skapa en miljömässigt god och bärkraftig enhet av Alvastra kungsgård, säger Thomas Orrenius.

Viktigt att värna kulturmiljön

Byggnationen av det nya stallet påbörjades i november i fjol och allt har gått enligt plan. Utseendemässigt smälter byggnaden väl in i den kulturhistoriska miljö som kungsgården utgör. Kulörval, material, takvinklar och detaljer har valts i enighet med gårdens andra byggnader.

- Gårdens centrum ligger alldeles intill Alvastra klosterruin med 35 000 besökare per år. Att det nya kostallet, trots sin storlek, skulle smälta in fint i miljön var därför mycket viktigt, säger Ingrid Ljung, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

De jordmassor som blev över i samband med byggnationen har även de tagits väl omhand. De har fått bilda en jordvall för att dölja de många ensilagebalar som lagras och kommer att användas vid det nya stallet. Syftet med jordvallen är att ensilagebalarna ska synas så lite som möjligt från klosterruinen. På detta sätt behövdes jorden heller inte fraktas bort från byggplatsen.

Slutbesiktningen av stallet ägde rum i slutet av augusti. Under hösten kommer gårdens alla kor att flytta in.

Fakta Alvastra kungsgård

Alvastra kungsgård, belägen vid foten av Omberg i Östergötland, har en lång historia. Kungsgården bildades redan 1527 sedan klostrets ägor tagits i beslag av Gustav Vasa. Klostret lämnades till förfall men kungsgården utvecklades. Den drevs som ett stort jordbruk och gör så än idag.

Kungsgårdens vackra huvudbyggnad är tidstypiskt byggd i jugend och nationalromantik med slätputsad fasad och brutet tak med takkupor. Det äldre stallet och ladugården uppfördes i slutet av 1800-talet och har detaljer av kalksten, troligtvis hämtad från Alvastra kloster.

Idag drivs kungsgården av arrendatorparet Åsa Wallén-Orrenius och Thomas Orrenius. Gården bedriver spannmålsodling samt ekologisk produktion av nötkött och ägg. Kungsgården omfattar totalt 265 hektar, varav 240 hektar är åkermark och 25 hektar är betesmark.

För mer information kontakta:

Ingrid Ljung, fastighetschef Statens fastighetsverk, 010 478 78 16, ingrid.ljung@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Thomas Orrenius, arrendator Alvastra Kungsgård, 070 394 99 39

Pressbilder:

http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk