Nu är det klart: F d Försäkringskassan blir studentbostäder

Publicerat

I början av 2000-talet tog Statens fastighetsverk (SFV) över förvaltningen av ett antal Försäkringskassefastigheter i Sverige. Nästan alla är idag sålda och nu står före detta Försäkringskassan i Visby på tur. Statens fastighetsverk ser positivt på att fastigheterna, via köparen KåCu fastigheter, kommer att utvecklas och till del byggas om till studentbostäder – en positiv utveckling för Visby. Innan ombyggnaden sätter igång hösten 2015 kommer marken, i vilken det finns miljögifter, att saneras.

Statens fastighetsverk, som förvaltat f d Försäkringskassan i Visby sedan 2004, säljer tisdagen den 9 juni fastigheterna till KåCu fastigheter för ca 19 miljoner kr. KåCu fastigheter är ett privatägt fastighetsbolag som kommer att renovera och bygga om byggnaderna på de båda fastigheterna till studentbostäder och kontor. Företagets förhoppning är att längre fram även kunna producera nya bostäder i området i samarbete med Region Gotland.

- Vårt mål är att området i framtiden ska innefatta 100 till 150 bostäder – studentbostäder, ungdomsbostäder, hyresrätter och eventuella bostadsrätter. Det centrala läget på ön, med bland annat närheten till Högskolan i Visby, är fint och attraktivt. Ett första mål är att vi ska ha ett fyrtiotal studentlägenheter på plats när höstterminen 2016 startar, säger Johnny Ruthström, VD vid R&L Bygg, byggbolaget under KåCu som kommer att utföra ombyggnationen.

Sanering av marken en förutsättning

De två byggnaderna, uppförda på 1970-talet, ligger bredvid den gamla järnvägsstationen på en plats där det tidigare funnits bland annat lokstallar. För ett par år sedan konstaterades att marken innehåller miljögifter. En förutsättning för arbetet med en ny plan för området är att marken blir fri från gifter. I början av hösten påbörjas därför saneringen av marken vid fastigheten Järnvägen 2, något som Statens fastighetsverk till stor del kommer att bekosta.

- För att ta vårt ansvar och för att möjliggöra byggnation av studentbostäder kommer vi att ta på oss 75 % av saneringskostnaderna. Saneringen innebär antingen att jorden tvättas eller att den helt byts ut. Ytterligare markundersökningar kommer att visa vilket tillvägagångssätt som är bäst just här. Oavsett metod är det kostsamt säger Frida Lindqvist, fastighetsutvecklare vid Statens fastighetsverk.

För mer information kontakta:

Frida Lindqvist, fastighetsutvecklare Statens fastighetsverk, 010 478 70 15, frida.lindqvist@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Johnny Ruthström, VD R&L Bygg, 0739 170 312, johnny.ruthstrom@rlbygg.com

Pressbilder:

news.cision.com/se/statens-fastighetsverk