Operakällarens 1890-talsinteriörer konserveras

  • Det rutmönster som ursprungligen fanns i takkassetterna rekonstrueras. Fotograf: Nina Broberg

    Det rutmönster som ursprungligen fanns i takkassetterna rekonstrueras.

  • Interiörerna i Stora Matsalen på Operakällaren konserveras. Fotograf: Nina Broberg

    Interiörerna i Stora Matsalen på Operakällaren konserveras.

  • Operakällarens fasad. Fotograf: Åke Eson Lindman

    Operakällarens fasad.

Publicerat

Smuts, damm, sprickor, lösa och bortslagna dekorelement, kraftig krackelering på målningar, färgresningar och bortfall på bemålade dekorelement ‒ interiörerna i Stora Matsalen på Operakällaren är i stort behov av konservering för att inget ska gå förlorat. Statens fastighetsverk (SFV) genomför nu konserveringsarbeten och målsättningen är att återställa interiörerna till ett mer ursprungligt utseende. Genom att använda noggrant utvalda material kommer lagningarna att ha lång hållbarhet, men vara fortsatt reversibla.

- Interiören i Stora Matsalen på Operakällaren är från 1890-talet. Vi vet att interiören har åtgärdats på 1980-talet då vi hittat signaturer från personer som arbetade där då, men nu är det dags igen. Under förra året gjorde vi tillsammans med Stockholm målerikonservering ett åtgärdsprogram för Operakällarens skyddade interiör för att kartlägga skicket i dessa rum, säger Emma Wicander, teknisk förvaltare SFV Teatrarna.

Åtgärdsprogrammet visade att det var mycket smuts och damm, speciellt på de utstickande partierna högre upp i rummet. Färgresningar och bortfall på bemålade dekorelement på spisöverstycke och på väggdekor, sprickor, lösa och bortslagna dekorelement, försvunnen dekor i takets kassetter och slag- och nötningsskador på boasering. Träpartier var även uttorkat där solen värmt upp ytan och har även blekts av UV-strålarna. Kraftig krackelering på målningarna, speciellt på de partier som övermålats av konstnären. Interiörerna är i stort behov av konservering för att inget ska gå förlorat.

Interiörerna återställs till ursprungligt utseende

SFV:s målsättning är att återställa interiörerna till ett mer ursprungligt utseende. Genom att använda noggrant utvalda material kommer lagningarna att ha lång hållbarhet, men vara fortsatt reversibla. Retuscheringen kommer att utföras integrerande d.v.s. de är inte synliga för besökare. Alla ytor kommer att rengöras och lös färg konsolideras (ett sätt för att få färgen att fästa, när färgen är på väg att lossna för man in ett lim under flagan och limmar ned den igen.) Bortfall kommer att retuscheras och lös stuck återlimmas och lagas upp. Det rutmönster som ursprungligen fanns i kassetterna i taket kommer delvis att rekonstrueras.

I Stora Matsalen finns tio målningar av Oscar Björck (1860-1929) som föreställer nakna baccanter, nymfer och fauner. Målningarna vållade en moralisk debatt mellan kyrkan, riksdagen och konsthistoriker under 1880-talet och de kom delvis att målas om eftersom de väckte sådan anstöt. De partier som övermålats av konstnären har kraftiga krackeleringar eftersom färgskiktet är så tjockt. Ommålningarna kommer att behållas, men färgen kommer att fästas ned.

Konserveringsarbetet pågår under fem veckor och matsalen kommer att öppna igen i början av augusti.

Läs mer om Operakällaren