Gripsholms kungsladugård byggs upp igen

Publicerat i kategorierna Press Nyhet

Ett år efter den olyckliga händelsen där Gripsholms kungsladugård brann ner till grunden har Statens fastighetsverk fattat ett inriktningsbeslut om att återuppbygga den saknade byggnaden. Strängnäs kommun och länsstyrelsen i Södermanland står bakom inriktningsbeslutet. Huvudskälet till beslutet är att Gripsholms Kungsladugårds historia är starkt sammanvävd med Gripsholms slott och Munkhagsgärdet; tre enheter som tillsammans skapar ett viktig kulturhistoriskt sammanhang.

Under det år som gått sedan kungsladugården brann ner till grunden har Statens fastighetsverk och övriga parter haft kontinuerlig kontakt. Många diskussioner och överväganden ligger bakom beslutet om att kungsladugården bör återuppstå i volym och form.

- Inriktningen är att en ny byggnad ska finnas på plats i början av 2018. Det återstår mycket arbete och analys kring vad byggnaden ska innehålla men redan nu har vi en rad intressanta verksamheter som skulle passa bra, säger Björn Anderson, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

Nya spännande möjlighet för Gripsholms Kungsladugård

En av de hyresgäster som drabbades hårdast av branden var Grafikens Hus som hade såväl verkstad som utställningslokaler i byggnaden. Beslutet att återuppbygga kungsladugården kan innebära att den omtyckta verksamheten kan återvända till platsen.

- Genom inriktningsbeslutet ser vi fantastiska möjligheter att fylla de stora spännande lokalerna i Gripsholms Kungsladugård med viktig besöks- och näringsverksamhet – något som vi från kommunens sida jobbat hårt för under en längre period. Grafikens Hus ges nu stor möjlighet att kunna fortsätta sin verksamhet i Gripsholms Kungsladugård. Besöksnäringen är viktigt för Mariefred och hela kommunen, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs kommun.

Många har saknat den ståtliga byggnaden som stod som en port till Mariefred. Kungsladugården har därför även varit en prioriterad fråga för kommunen och länet. Landshövding Liselott Hagberg har varit en viktig kraft i arbetet för att driva ärendet framåt. Liselott deltog också i gårdagens möte där hon tillsammans med Björn Anderson och Jacob Högfeldt slog fast den positiva inriktningen för en återuppbyggnad.

Fakta om branden

Gripsholms Kungsladugård totalförstördes vid en brand natten till den 16 mars 2014. Brandorsaken har inte kunnat fastställas men brandförloppet var häftigt på grund av den kraftiga västliga vind som rådde olycksnatten. Utöver Kungsladugården brann även två intilliggande byggnader ner, Timmerladan och Vagnslidret.

I Gripsholms Kungsladugård fanns bl a lokaler för Grafikens Hus med såväl verkstad som utställningslokaler. Grafiska blad för ett oskattbart värde brann upp trots sprinklade lokaler.

För mer information kontakta:

Johan Zetterberg, fastighetsdirektör Statens fastighetsverk,010 478 72 01,

johan.zetterberg@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Arne Rutgersson, chefsutredare Strängnäs kommun, 0708 42 92 16 arne.rutgersson@strangnas.se

Pressbilder: news.cision.com/se/statens-fastighetsverk