Gävle cellfängelse blir nytt levande kulturhus

Publicerat

Utöver den naturliga kopplingen till fängelsehistoria förknippar många Gävle cellfängelse med kultur. I den gula byggnaden på Hamiltongatan huserar sedan många år Sveriges Fängelsemuseum, en aktör som i dagarna får sällskap av ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningen Kulturum, Gävles Unga och föreningen IDKA. Tillsammans startar dessa kulturföreningar Kulturhuset Gävle. Invigningen är planerad till slutet av oktober.

Statens fastighetsverk, förvaltare av Gävle cellfängelse, har sedan Kulturhuset Lättings konkurs 2014 arbetat för att hitta en långsiktig och publik lösning för byggnaden.

- En central del av vårt förvaltningsuppdrag rör byggnader med stort kulturhistoriskt värde. Hit hör Gävle cellfängelse. För oss är det förstås viktigt att hitta en långsiktig och stabil ekonomisk lösning men lika angeläget är att byggnaden är fortsatt tillgänglig för alla. Vi ser mycket positivt på att flera starka kulturaktörer i Gävle nu går samman för att starta ett kulturhus, säger Katrine Åberg, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk.

Ett öppet och levande kulturhus

För aktörerna bakom Kulturhuset Gävle – Sveriges Fängelsemuseum, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningen Kulturum, Gävles Unga och IDKA - är samverkan grunden. Tanken med den nya verksamheten är också att bredda utbudet så att det passar många.

- Kulturhuset Gävle ska vara tillgängligt för alla. En mötesplats för kulturutövare och publik, för föreningar, grupper och organisationer i Gävles kulturliv. Vi vill skapa evenemang som konserter, konstupplevelser, festivaler samtidigt som vi, bl a genom våra studieförbund, kommer att erbjuda lärprocesser. På så sätt kommer både kulturhändelser och lärande utmana och utveckla kulturlivet här och i regionen, säger Emelie Lundin, Kulturhuset Gävle/Svenska Vuxenskolan.

Det är en spännande mix som kommer att erbjudas besökarna framöver, både för den som själv vill utöva en kulturaktivitet och för den som föredrar att vara publik. I programmet finns kurser i t ex fotografering eller i hantverk som silversmide och akvarell. Här finns teaterverksamhet, konserter, utställningar, ett språkcafé och fortsatt museiverksamhet med lockande lovverksamhet. Förhoppningen är också att inom kort hitta en bra caféentreprenör till huset.

Gavlefastigheter bakom kontraktet

Statens fastighetsverks hyrespart gällande Gävle cellfängelse är Gavlefastigheter Gävle kommun AB. Gavlefastigheter hyr ut lokalerna till Kultur & Fritid Gävle som i sin tur hyr ut till de olika föreningarna. Hyresavtalet löper på tre år och den uthyrningsbara arean är ca 2 000 kvm.

Just nu pågår inflyttning. Om allt går som planerat kommer det nya kulturhuset att slå upp sina portar i slutet av oktober.

Fakta Gävle cellfängelse

Det gamla cellfängelset i Gävle, i folkmun kallat Hotell Hamilton på grund av sitt läge på Hamiltongatan 1, invigdes i mitten av 1800-talet.

Fängelset representerade, då det startade, en ny och mer humanitär fångvård eftersom varje fånge hade en egen cell. Det ersatte då delvis det gamla slotts- och länshäktet där alla typer av fångar tillbringade sin tid i stora gemensamma utrymmen. Tanken med de nya cellfängelserna var att internerna inte skulle ha skadligt inflytande på varandra utan istället tillbringa sin tid i isolering och tystnad.

Fängelset är byggt efter det så kallade Philadelphiasystemet med celler placerade längs ytterväggarna på ömse sidor om en ljusgård som går genom hela byggnadens höjd. Byggnaden är T-formad med de administrativa delarna belägna i T:ets stapel. Carl Fredrik Hjelm var Fångvårdsstyrelsens arkitekt och hans byggnader präglas av nyklassicism. Cellfängelset i Gävle är ett av de tidigaste och bäst bevarade cellfängelserna i T-form i Sverige.

Efter att fängelsverksamheten upphörde 1986 stod byggnaden öde och en tid av kraftigt förfall följde. Efter ett flertal diskussioner om byggnadens framtid förklarades fängelset som byggnadsminne 1998 och en omfattande renovering, utförd av Statens fastighetsverk, tog vid.

SFV:s mål med renoveringen var att återskapa fängelset som det såg ut omkring 1920. Byggnaden fick en ljusgul färg och nytt plåttak. Invändigt behöll man större delen av cellerna. Trots byggnadens mörka historia är det en ljus och vacker arkitektonisk byggnad som dagens besökare får möta.

För mer information kontakta:

Katrine Åberg, fastighetsförvaltare Statens fastighetsverk, 010 478 78 33, katrine.aberg@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Emilie Lundin, Kulturhuset Gävle/Svenska Vuxenskolan, 026 456 17 92, emlie.lundin@sv.se

Sara Eriksson, Kulturhuset Gävle/ABF Gästrikebygden, 070 288 48 28, sara.j.eriksson@abf.se

Pressbilder:

http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk