Fredriksborgs fästning utökar med nya hotellrum och brygga för privatbåtar

Publicerat

Sommaren 2013 invigdes Fredriksborg Hotell & Restaurang vid Fredriksborgs fästning på Värmdö efter en omfattande men varsam renovering. Omvandlingen från tom stenkasern till modernt och personligt hotell var lyckosam. För att möta behovet av nya hotellrum har Statens fastighetsverk (SFV), lagom till sommarsäsongen, färdigställt en renovering av fästningens Officersboställe. En nyhet, vid sidan av fem nya hotellrum, är en 25 meter lång brygga som för gästerna möjliggör ankomst med egen båt.

Fredriksborgs fästning är belägen vid Oxdjupet på Värmdölandet, mittemot Rindö och Oscar Fredriksborg. Tillsammans utgjorde dessa fästningar Stockholms lås, Stockholms starkaste försvar mot ryssarna. Nu, nästan 300 år senare, består invasionen istället av nöjda hotell- och konferensgäster.

- Vid sidan av att förvalta delar av Sveriges finaste kulturmiljöer har vi en viktig uppgift i att göra dem tillgängliga för alla. Det är därför glädjande att satsningen på att förvandla Fredriksborgs fästning till hotell 2013, slagit så väl ut att vi nu, tillsammans med vår hyresgäst, utökar med såväl nya hotellrum som båtbrygga, säger Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Fredriksborgs Hotell & Restaurang insåg tidigt att verksamheten hade behov av att erbjuda fler hotellrum. Tillsammans med Statens fastighetsverk enades man om att det tidigare Officersbostället skulle utgöra ett perfekt tillskott. SFV:s renovering och ombyggnad påbörjades i mars 2014 och pågick fram till februari 2015. Därefter har Fredriksborgs Hotell & Restaurang arbetat vidare med inredningen och med att ge varje rum sin speciella prägel.

Utsikt och egen ingång

Det ombyggda Officersbostället innehåller fem hotellrum med egen dusch eller bad. Här finns också ett äldre kök med vedspis och bakugn som ska kunna nyttjas vid gemensamma aktiviteter. Byggnadens framsida ligger mot vattnet och här man - för att maximalt utnyttja den magnifika utsikten – byggt en längsgående veranda till vilken varje rum har en egen entré.

- Officersbostället hade kvar många äldre detaljer som vi har tagit vara på i renoveringen - snickerier, golv och låga, äldre dörröppningar. Utöver att i sig tillföra ett stort kulturhistoriskt värde har detta varit utgångspunkt i våra ställningstaganden under hela ombyggnaden, säger Mathias von Schlieben.

Officersboställets tapeter och ytskikt var huvudsakligen från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, ofta i flera lager. De nya rummen är tapetserade med nygamla mönster från främst jugendtid - precis som hotellets huvudbyggnad i Stenkasernen - och badrummen har fått mönsterlagda klinkergolv med kakel på väggarna.

Möjlighet att anlända från vattnet

En efterlängtad nyhet är också en 25 meter lång brygga som möjliggör för gästerna att ankomma från vattnet. Bryggan erbjuder åtta platser i form av Y-bommar. Från bryggan har Statens fastighetsverk även låtit bygga en trappa för att gästerna lätt ska kunna komma upp från bergssluttning till plan mark.

- Det känns roligt att hotellet växer och att vi nu även kan använda Officersbostället som en del i verksamheten. Vi fortsätter att inreda våra rum med ett personligt avtryck, något som också präglar hela verksamheten. Den nya båtbryggan ger oss en fantastisk möjlighet att även ta emot gäster sjövägen vilket känns riktigt bra, säger Carl-Fredrik Lindner, vd Fredriksborg Hotell & Restaurang.

Statens fastighetsverk har genomfört ombyggnaden av Officersbostället på Fredriksborg i nära samarbete med arkitekt Sven Ahlsén, slottsarkitekt för Stockholms äldre befästningar.

För mer information kontakta:

Mathias von Schlieben, förvaltare Statens fastighetsverk, 010 56 48 15, mathias.von.schlieben@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 070 333 71 87, asa.carlberg@sfv.se

Lars Malm, försäljningsansvarig Fredriksborg Hotell & Restaurang, 073 507 35 74

Pressbilder:

www.cisionwire.se/statens-fastighetsverk

Officersbostället – historisk fakta

Officersbostället vid Fredriksborgs fästning uppfördes omkring 1730 och fungerade som befälsbostad för de officerare som medverkade vid uppförandet av Fredriksborgs fästning. Satsningen på en fästning i detta läge var bland annat ett resultat av de så kallade rysshärjningarna 1719, vilka gick hårt åt kustbebyggelse och befolkning från Nyköping i söder till Gävle i norr.

I anslutning till fästningsbygget kom ett mindre samhälle, en byggnadshytta, att växa fram med verkstäder, kalkugnar, smedja, bostäder samt en krog för manskap och befäl.

Fästningen var för sin tid den modernaste i Europa men kom egentligen aldrig att bli involverad i någon akut krigssituation.

Under 1800-talet förföll fästningen; efter förlusten av Finland 1809 kom satsningarna på Stockholms försvar mer att fokusera på Vaxholms kastell, som nyuppfördes mellan 1835 till 1863.

Stenkasernen (den byggnad som 2013 stod klar som Fredriksborgs hotell & Restaurang) och Officersbostället blev istället inredda som bostäder, i Stenkasernen som fritidsbostäder och i Officersbostället med två permanenta familjelägenheter. De båda byggnaderna användes så till Statens fastighetsverk 2012 bestämde sig för att utveckla Fredriksborgs fästning till ett besöksmål.