Presentation av förstudien Ny Opera i Operan

Publicerat

Nu är den här – förstudien som beskriver hur operahuset vid Gustav
Adolfs torg kan renoveras och byggas om.

I december 2013 fick Statens fastighetsverk i uppdrag av regeringen att, i nära samarbete med Kungliga Operan, göra en förstudie till Ny Opera i Operan, med utgångspunkt från den konstnärliga verksamheten och behovet att öka den publika tillgängligheten. Bakgrunden till regeringsuppdraget är att operabyggnaden behöver förnyas för att verksamheten ska kunna möta de många krav som idag ställs på Sveriges nationalscen för opera och balett.
Under arbetet har Operans och byggnadens behov av förändringar analyserats utifrån teknisk, ekonomisk, kulturhistorisk och stadsbyggnadsmässig genomförbarhet. Idag är Operans konstnärliga kvalitet i toppklass. Målet är att skapa en byggnad som stödjer den konstnärliga utvecklingen i framtiden.
Torsdagen den 21 maj bjuder Statens fastighetsverk, tillsammans med Kungliga Operan, på pressfrukost för att presentera resultatet av förstudien Ny Opera i Operan.