Nyheter 2015

 • Renoveringen av Nationalmuseum i full gång. - Stor utmaning att förvandla ett byggnadsminne till modernt museum

  Sedan 2008 har Statens fastighetsverk (SFV) arbetat med renoveringen av Nationalmuseum på Blasieholmen i Stockholm. Först med förstudiearbete och förberedelser och därefter, sedan sommaren 2014, på plats i byggnaden. Det borras och sprängs, schaktas, muras och byggs, allt för att Sverige ska få ett museum - likt det Stüler en gång ritade - men fullt modernt vad gäller klimat, brandskydd, säkerhet, arbetsmiljö och logistik. Idag bjöd SFV på Öppet bygge för att visa hur arbetet framskrider och berätta om de utmaningar projektet rymmer.

  Publicerat

 • Välkommen på pressvisning - Öppet bygge på Nationalmuseum

  För första gången sedan huset byggdes 1866 genomgår Nationalmuseum just nu en genomgripande renovering. Efter renoveringen kommer Sverige att få ett museum likt det arkitekten Stüler en gång ritade men fullt modernt vad gäller klimat, brandskydd, säkerhet, arbetsmiljö och logistik. Onsdagen den 22 april bjuder Statens fastighetsverk in pressen till ”Öppet bygge” för att berätta om renoveringens första år.

  Publicerat

 • Välkommen på pressvisning - På tisdag får Lundagård 17 nya parklindar

  Sedan 2008 har Statens fastighetsverk (SFV) utfört trädförnyelse i Egentliga Lundagård. Hela alléer och enstaka träd byts ut då många av träden på grund av ålder, sjukdomar och betongförstärkningar utgjort en fara för förbipasserande. På tisdag anländer 17 parklindar som ska planteras i Västra tvärallén samt i Östra tvärallén, östra alléerna och södra trädraden. Pressen är välkommen att närvara för att höra mer om detta arbete, om de arkeologiska fynd som gjorts samt se planteringen påbörjas.

  Publicerat

 • Gripsholms kungsladugård byggs upp igen

  Ett år efter den olyckliga händelsen där Gripsholms kungsladugård brann ner till grunden har Statens fastighetsverk fattat ett inriktningsbeslut om att återuppbygga den saknade byggnaden. Strängnäs kommun och länsstyrelsen i Södermanland står bakom inriktningsbeslutet. Huvudskälet till beslutet är att Gripsholms Kungsladugårds historia är starkt sammanvävd med Gripsholms slott och Munkhagsgärdet; tre enheter som tillsammans skapar ett viktig kulturhistoriskt sammanhang.

  Publicerat i kategorin Press,Nyhet

 • Linfärja till Vaxholms fästning dröjer

  Optimistisk tidplan justeras: Driftsstart för ny färjeförbindelse tidigast under sensommaren. Planeringen för den nya linfärjan i Vaxholm fortsätter, men trafikstarten flyttas fram i tid. Önskemålen om att påbörja färjetrafiken så snart som möjligt är stort, samtidigt som vissa praktiska frågor har tagit mer tid i anspråk än beräknat. De tre samarbetsparterna Vaxholms stad, Statens fastighetsverk och Trafikverket Färjerederiet väljer därför att flytta fram trafikstarten några månader.

  Publicerat

Gå till resultatsida: