Nyheter 2015

 • Markarbeten på Riddarholmen - Ny mark och nytt ljus på Stockholms historiska hjärta

  2014 påbörjade Statens fastighetsverk (SFV) ett förnyelseprojekt av den yttre miljön på Riddarholmen, ett arbete som nu gått in i en mer intensiv fas. Målet är en mer tillgänglig och välkomnande holme som kommer att erbjuda uteserveringar, båttrafik, promenadvänliga stråk, historiska stenläggningar och ekbänkar att vila på. Kvällstid får ön tillbaka sin forna belysning, nu med LED-ljus för miljöns skull.

  Publicerat

 • Nu är det klart: F d Försäkringskassan blir studentbostäder

  I början av 2000-talet tog Statens fastighetsverk (SFV) över förvaltningen av ett antal Försäkringskassefastigheter i Sverige. Nästan alla är idag sålda och nu står före detta Försäkringskassan i Visby på tur. Statens fastighetsverk ser positivt på att fastigheterna, via köparen KåCu fastigheter, kommer att utvecklas och till del byggas om till studentbostäder – en positiv utveckling för Visby. Innan ombyggnaden sätter igång hösten 2015 kommer marken, i vilken det finns miljögifter, att saneras.

  Publicerat

 • Dags för invigning på Hemsö fästning - Kulturarvsminne över kalla kriget förstärks med modern restaurang

  Nu är den färdig, den nya restaurangen vid Hemsö fästning utanför Härnösand. Väl kamouflerad på bergskanten vid batteri Storråberget ligger restaurangen som har plats för 120 sittande gäster. Den 5 juni överlämnar Statens fastighetsverk (SFV) officiellt restaurangen, som är ett viktigt tillskott för besöksverksamheteten, till sin hyresgäst Hemsö fästning – krog och konferens.

  Publicerat

 • Förstudien Ny Opera i Operan

  I december 2013 fick Statens fastighetsverk (SFV) i uppdrag av regeringen att, i nära samarbete med Kungliga Operan, genomföra en förstudie gällande hur operabyggnaden vid Gustaf Adolfs torg i Stockholm kan renoveras och byggas om. Detta för att leva upp till de många krav som idag ställs på en nationalscen för opera och balett. Förstudien visar att den befintliga operabyggnaden - efter en genomgripande renovering och ombyggnad - kan moderniseras och göras ändamålsenlig för såväl publik som utövare. Bland det som prioriteras högst är en scen för barn och unga.

  Publicerat

Gå till resultatsida: