Fler kulturfastigheter till Statens fastighetsverk

Publicerat i kategorin Nyhet

Från den 1 januari 2015 tar Statens fastighetsverk över förvaltningen av ett 70-tal kulturfastigheter från Riksantikvarieämbetet. Det handlar bland annat om fornlämningar, gravfält kyrkoruiner och mer kända besöksmål som Glimmingehus i Skåne, Eketorps fornborg på Öland och Uppsala högar.

- Vårt uppdrag är att förvalta statens kulturfastigheter så att vi tar över dessa fastigheter är en naturlig utveckling. Flera utredningar har påpekat detta och det är ett gemensamt önskemål från Statens fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet. Vi gjorde en gemensam framställan till våra respektive departement om en överföring, något som nu blir verklighet, säger Björn Anderson, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Läs mer om vårt uppdrag

Tydligare fokus för Riksantikvarieämbetet, länk till raa.se