Öppet slott i Linköping

  • Linköpings slott och trädgård Fotograf: Anders Glassel, SFV

    Linköpings slott och trädgård

Publicerat i kategorin Nyhet

Lördag i Linköping? Gör då ett besök till Linköpings slott som lördag den 4 oktober 2014 bjuder in allmänheten till slottet och trädgården.

Länsstyrelsen Östergötland med landshövding Elisabeth Nilsson och Statens fastighetsverk öppnar portarna till Linköpings slott och dess trädgård. Ute i trädgården får du ta del av platsens historik och trädgårdshistoria, om slottet byggnadshistorik och arkeologi och om dammens växt- och djurliv. Landshövdingen berättar om hur hon använder slottet och inne i slottet visas paradvåningen.

Plats för biskopar, landshövingar och trädgårdsodling

Slotts- och domkyrkoområdet har höga kulturhistoriska värden. Miljön har en snart tusenårig kontinuitet som maktcentrum från kristendomens etablering i området kring år 1100 då den första domkyrkan och biskopsgården byggdes. Biskopsgården byggdes stegvis om till en borg. Vid reformationen i början av 1500-talet byggdes biskopsborgen om till slott. År 1634 blev Linköpings slott landshövdingeresidens. Trädgården vid slottet är en av få platser i Sverige där kontinuerlig trädgårdsodling i högreståndsmiljö finns dokumenterad från medeltiden.

Om Öppet slott på Länsstyrelsens webbplats

Linköpings slott