Fjärrvärme och fisktrappa gav miljöpris

Publicerat i kategorin Nyhet

Fjärrvärme och en fisktrappa i Ulriksdals slottsområde gjorde att Statens fastighetsverk tilldelades Solna stads miljöpris 2014.

Nu är Ulriksdals slottsområde fossilfritt

I Ulriksdals slottsområde värms byggnaderna numera med fjärrvärme. Den tidigare värmekällan i byggnaderna var olja och el. Men nu är alla gamla oljepannor borta och Ulriksdals slottsområde är fossilfritt.

I samband med rekonstruktionen av stenbron har Statens fastighetsverk i nära samarbete med Solna stad låtit uppföra en faunapassage, en fisktrappa med fri fiskvandring så att fler fiskarter ocjh andra vattenorganismer kan vandra fritt mellan igelbäcken och Edsviken. Fisken kan nu vandra upp i Igelbäcken och leka. Det kommer att gynna den biologiska mångfalden i både Igelbäcken och Edsviken, skyddsvärda vattendrag i Stockholmsområdet.