Ljuspris till KB Annexet

  • Varmvitt ljus användes i projektet för att skapa fokuspunkter, betona olika elementet i rummet och sätta individen i centrum vilket ger en trivsammare och mer levande mänsklig miljö. Fotograf: Sten Jansin

    Varmvitt ljus användes i projektet för att skapa fokuspunkter, betona olika elementet i rummet och sätta individen i centrum vilket ger en trivsammare och mer levande mänsklig miljö.

  • Vy över det enda takfönstret. Syftet med belysningskonceptet var att skapa en mjuk övergång mellan dagsljusbelysta och icke-dagsljusbelysta områden samt samtidigt öka känslan av dagsljuset i hela utrymmet. Fotograf: Sten Jansin

    Vy över det enda takfönstret. Syftet med belysningskonceptet var att skapa en mjuk övergång mellan dagsljusbelysta och icke-dagsljusbelysta områden samt samtidigt öka känslan av dagsljuset i hela utrymmet.

  • För att hålla det så stilrent som möjligt är armaturerna infällda i undertaket eller integrerade i arkitekturen. Fotograf: Sten Jansin

    För att hålla det så stilrent som möjligt är armaturerna infällda i undertaket eller integrerade i arkitekturen.

Publicerat i kategorin Nyhet

Att skapa bra ljussättning trots ett enda dagsljusinsläpp är en utmaning. Vid renoveringen av Kungliga bibliotekets underjordiska del, KB Annexet, blev samspelet mellan dagsljus och el-ljus så bra att projektet i veckan prisades med Svenska Ljuspriset.

KB Annexet består av tre underjordiska våningar med en enda dagsljuslanternin. När Statens fastighetsverk under år 2012-2013 renoverade Annexet var en av utgångspunkterna att skapa den bästa arbetsmiljön.

Visionen för ljuset i KB Annexet var att samspela med arkitekturen och respondera till de olika aktiviteter som pågår i byggnaden. Ljuskonceptet syftar till att skapa en balans mellan delar med starkt dagsljus och delar dit dagsljuset inte når. Ljuset har utformats så att det är väl integrerat i arkitekturen. Det ska vara flexibelt utifrån olika användares behov och hur dagsljuset ändras över dygnet och året. Genom att belysa vertikala ytor för att minska kontraster mellan lanterninen och byggnadens mörka delar ökar användningen av hela utrymmet.

Juryns motivering

Svenska Ljuspriset delades ut för 22:a året i rad och delas ut av Sydsvenska, Västsvenska och Svenska Belysningssällskapet tillsammans med tidningen Ljuskultur. Av fyra finalister utsgår juryn Kungliga Bibliotekets Annex till vinnare med följande motivering:

"En grå studiemiljö under jord har förvandlats radikalt med en ljusgestaltning som skapar dagsljuskvalitet för alla våningsplanen genom en ypperlig symbios av artificiellt ljus, dagsljus och djärv färgsättningen. Resultatet imponerar och visar på stor kunskap och innovationsförmåga."

Bakom resultatet finns ett bra samarbete mellan beställaren Statens fastighetsverk, brukaren Kungliga biblioteket, arkitektfirman från Murman Arkitekter och ljusdesignföretaget ÅF Lighting.

Belysningsbranschens pressmeddelande: Fint samspel mellan dagsljus och elljus belönar Kungliga Bibliotekets Annex med ett prestigefyllt pris

Fler studieplatser och skattkammare på KB - mer om renoveringen av Kungliga biblioteket