GPS--märkta älgar ger fakta

Publicerat i kategorin Nyhet

Med hjälp av GPS följs älgarnas vandringsmönster i Norrbottens län.

Statens fastighetsverk är en av flera aktör i samarbetsprojektet med GPS-märkning av älgar i Norrbottens län. 90 älgar i tre områden i länet märks med GPS-utrustning i syfte att ge forskarna mer kunskap om hur älgarna vandrar och rör sig. Projektet startade 2013 och har hittills givit intressant information.

- Det man sett i studien så här långt är att älgar i flera fall vandrat betydligt längre än man tidigare trott. De flesta vandrar i öst-västlig riktning som man trodde, men det fanns även de som vandrade i nord-sydlig riktning. Man blev även överraskad över att en del älgar bytte älvdal, säger Erik Granerot, skogvaktare på Statens fastighetsverk.

Betande älgar orsakar ofta stora skador på skogen och som markägare är det intressant att få veta mer om älgarnas vandringsmönster.

Projektet är ett samarbete mellan Skogsbrukets jaktgrupp Norrbotten (SCA, Sveaskog, Norra Skogsägarna, länsstyrelsen i Norrbottens län, Statens fastighetsverk, Allmänningarna och Svenska Kyrkan), Svenska Jägareförbundet, Sveriges lantbruksuniversitet och länsstyrelsen. Markägarna företräds av Sveaskog. Projektet inleddes i mars 2013 och pågår under tre år.