Stenkoll på slottet

Publicerat i kategorin Nyhet

En utställning om den stora fasadrestaureringen på Stockholms slott

En tidig morgon 2005 föll en stor sten ner från en av Kungliga Slottets fasader. Det blev början till ett omfattande arbete med att först kartlägga fasaden som var i ett sämre tillstånd än väntat. Därefter startade Statens fastighetsverk ett av de största svenska restaureringsarbetena någonsin.

Stenkoll på Slottet - en utställning om den stora fasadrestaureringen visas i samarbete med Statens Fastighetsverk. Utställningen berättar om det mest omfattande fasadarbetet i modern tid i Sverige, om hantverket, materialet, verktygen, ansvaret och varför man valt visst material, teknik och färg – idag och då för några århundraden sedan.

Utställningen pågår till och med 18 augusti 2013.

Öppettider och mer information om finns på Livrustkammarens webbplats