Städning av olycksplatsen vid Kebnekaise fjällmassiv

Publicerat i kategorin Nyhet

Sommaren 2013 tar myndigheterna kontinuerligt vattenprover i områdets vattendrag. Syftet är att kunna ge aktuell information om vattnets kvalitet och att bedöma eventuella konsekvenser för miljön. De senaste vattenproverna togs vecka 28-29, det vill säga i mitten av juli. Proverna visade spår av föroreningar i vattendragen Guobirjohka och Kittelbäcken som kan komma från flygbränsle. Halterna är dock mycket låga, väl under riktvärdena för vad som kan innebära en hälsorisk.

Information om Vattenprovtagning vid Kebnekaise

Den 15 mars 2012 havererade ett norskt militärt luftfartyg av typen C-130J-30 Super Hercules vid Kebnekaisefjällmassiv. I denna tragiska olycka miste fem personer livet. Olyckan medförde att flygdelar och flygbränsle hamnade på Rabots glaciär, Storglaciären och Björlings glaciär.

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar området och arbetade under sommaren 2012 - tillsammans med bland andra Kiruna kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten, Försvarsmakten och Polisen - med städningsåtgärder samt kontinuerlig miljöövervakning.

I augusti 2012 fick SFV regeringens uppdrag att samordna städ- och miljöinsatserna - ett arbete som handlar om att ta hand om delar från flygplanet, utföra miljöövervakning i området samt ta prover av vattnet i de bäckar som avvattnar de glaciärer som förorenats av flygbränsle.

Statens fastighetsverk bildade redan 2012 en samverkansgrupp där Länsstyrelsen i Norrbotten, Kiruna kommun och Försvarsmakten ingår. Samverkan sker även med Stockholms universitet/Tarfala forskningsstation som ansvarar för miljöövervakningen.

Städning av olycksområdet

Under sommaren 2013 återupptas städningsarbetet i det mycket svårtillgängliga området. SFV får assistans av Försvarsmakten för att städa/röja vrakdelar vilket kommer att utföras under veckorna 31-34.

Information till besökare i Kebnekaiseområdet, juni 2013 (PDF-dokument, 845 kB)

Vanliga frågor och vad myndigheterna gör (PDF-dokument, 1,1 MB)

Vanliga frågor från besökare i området

Insamlat material

SFV och svenska Försvarsmakten för en dialog med norska Försvarsmakten om ett omhändertagande av insamlat material.

Kontakt

  • Per Sandberg, samordnare för insatser vid Kebnekaise, Statens fastighetsverk, tel 018 56 48 17, e-post per.sandberg@sfv.se
  • Åsa Carlberg, pressekreterare, Statens fastighetsverk, tel 08 696 76 00, e-post asa.carlberg@sfv.se.