Beslut om stipendier ur Helgo Zettervallsfond

Publicerat

Stipendier ur Helgo Zettervalls fond delas ut för projekt inom arkitekturområdet. Av 41 ansökningar som inkommit har följande 11 ansökningar tilldelats stipendie ur Helgo Zettervalls fond 2013.

Namn Projekt och kr

Hans Johnsson

Skisser från Finnskogen. 20 000 kr.

Karin Berggren

Liv och rum i den Svenska förorten - en relationell kartläggning av Miljonprogrammets flerbostads-arkitektur. 20 000 kr.

Lotta Gustafsson

Medeltidskyrkan i Uppland. Restaurering och rumslig förnyelse under 1900-talet. 20 000 kr.

Åsa Ahrland

Bildmaterial till nr 66 av Bebyggelsehistorisk tidskrift. 20 000 kr.

Agnes Orstadius

Möjligheter med digitala verktyg i trästrukturers designprocess. 10 000 kr.

Lukas Nordström

Möjligheter med digitala verktyg i trästrukturers designprocess. 10 000 kr.

Elin Persson

Kollektivhusföreningen Kombo - möter Murundaka Cohousing. 10 000 kr.

Madeleine Gross Liljenström

Linjeavvattning i ny skepnad. 10 000 kr.

Magdalena Forshamn

Hemma på vår gata - sju skolklasser beskriver sina stads- och boendevisoner som tolkas av sju arkitektkontor. 10 000 kr.

Matilda Weibull Lindborg

Sverige ömsar landskap. 10 000 kr.

Mats T Beckman

Architecture Competitions in Connection with the Construction of European Civil Airports 1920-1940. 8 900 kr.

Nästa ansökningsperiod är 2014. Läs mer om stipendier ut Helgo Zettervalls fond.