Examensarbete om effektivare energi

Conny Lantz pluggade på civilingenjörsutbildning med inriktning mot energiteknik på KTH och skrev sitt examensarbete om hur Hemsö fästning, som Statens fastighetsverk förvaltare, kunde få en energieffektivare drift.

Vad pluggar/pluggade du?

Jag har läst på en civilingenjörsutbildning med inriktning mot energiteknik på KTH. – civilingenjör inriktning mot energiteknik (uthållig energianvändning).

Hur kom du i kontakt med SFV?

Jag fick kontakt med SFV via min handledare som tidigare hade samarbetat med Bengt Skoglund på SFV. Han kände till deras behov av att titta på energieffektivisering vilket både intresserade och passade mig väl då jag tidigare hade läst mycket om värmepumpar och kylteknik.

Vad har du gjort på SFV?

Mitt examensarbete handlade om att hitta en energieffektivare drift för de tekniska systemen som redan var installerade i en av SFV:s byggnader - Hemsö fästning i Härnösand. Det har varit både ett utmanande och stimulerande arbete och svårigheterna har främst varit att tillämpa de teoretiska kunskaperna från skolan i praktiken. När SFV började förvalta fastigheten var driftkostnaderna väldigt höga. Dessa har minskat för varje år sedan dess och mitt examensarbete har undersökt möjligheten till att minska driftkostnaderna än mer. Jag har gjort mätningar på ventilationssystemen och värmepumparna. Dessa mätningar ligger sedan som grund för olika åtgärdsförslag om hur energikostnaderna kan minskas.

Vad kom du fram till?

Jag har kommit fram till ett par alternativa åtgärdsförslag till hur man kan arbeta med energieffektivisering. Den största är en alternativ metod för hur man kan avfukta luften i byggnaderna vilket skulle dra ned driftkostnaden och spara pengar.

Vad har arbetet gett SFV?

De har fått olika alternativa modeller för hur man kan arbeta vidare med energieffektiviseringar som också kan vara applicerbara på andra liknande byggnader. För Hemsö fästning skulle det innebära sänkta driftskostnader.

Hur kommer man på SFV att använda sig av resultatet?

Conny Lantz ex-jobb vid KTH har hjälpt oss att verifiera en värmepumpsanläggning med avfuktningsfunktion vid Hemsö fästnings bergrum. Hans arbete har resulterat i en rapport som visar att våra beräkningar inför ombyggnaden uppfylldes och det är viktigt då vi ska ta med oss dessa erfarenheter i fler projekt. Kontakten med KTH och avdelningen som Conny Lantz studerade vid har varit mycket värdefulla för oss då vi även har fått hjälp med ett annat projekt under denna tid. Säger vem?

Vad tar du med dig för erfarenheter, har du lärt dig något nytt?

Som student blir det givetvis mycket teorier så för mig har det varit väldigt spännande att äntligen få komma ut och se verkligheten och använda mig av min kunskap i en riktig miljö. Utöver att jag har fått fördjupade tekniska kunskaper så har jag även fått en förståelse för vikten av tydlighet och kommunikation när man arbetar i en ett projekt i en större organisation.

Vad är din uppfattning om SFV som arbetsplats?

Jag har fått en väldigt positiv bild av SFV som arbetsplats. SFV har en väldigt roligt och spännande verksamhet i sig och jag upplever att alla personer som jag varit i kontakt speglar detta på något vis genom sitt sätt att förhålla sig till sitt arbete. Det har gjort det väldigt roligt att arbeta här och underlättar givetvis arbetet väldigt mycket då alla har ett naturligt engagemang och driv i sitt arbete.

Har du något tips till andra som vill skriva ex-jobb eller praktisera på SFV

Fråga mycket. Min erfarenhet är att det finns mycket kunskap om fastigheterna som SFV förvaltar och en del information finns inte dokumenterat utan bara lokalt hos t.ex. en anläggningsskötare. För mig har det varit en väldigt lärorik resa och jag rekommenderar andra att göra det.