Årsta kyrka vinner Helgopriset 2013

Årsta kyrka tilldelas Helgopriset 2013, Statens fastighetsverks arkitekturpris, tillika Sveriges största arkitekturpris på 150 000 kr. Johan Celsing Arkitektkontor, som ritat tillbyggnaden av församlingshemmet, Årsta kyrka, prisas för att lyfta en elementär arkitektur från 60-talet till helt nya höjder. Tillbyggnaden möter på ett skickligt sätt verksamhetens önskemål samtidigt som den vittnar om hög byggnadsteknisk kunskap.

Årsta församling i Stockholm reste sin klockstapel på berget ovanför Årsta torg 1952. Ett församlingshem, signerat arkitekt Göran Dahlstrand, uppfördes sexton år senare. Till församlingshemmet, en låg och rationell 60-talsbyggnad i mörkt tegel och betong, har tillförts en modern kyrksal ritad av Johan Celsing Arkitektkontor. En tillbyggnad så vacker och funktionell att den tilldelas Helgopriset 2013.

Årsta kyrka är kvadratisk till sin form och helt i tegel, såväl invändigt som utvändigt. Höga fönster ger ett stort ljusinsläpp och skapar ett mycket ljust kyrkorum. Två mindre kapell finns i anslutning till kyrkan, det ena i rött glaserat tegel, det andra i grönt glaserat tegel.

Kyrkan är en tillbyggnad till församlingshemmet och den utgår från dess formelement; murytor av mörkt tegel, platt tak och en mot brädform gjuten betongbalk. Mötet blir till en dialog som får den lite oansenliga och anonyma sextiotalsarkitekturens att framstå med en förnyad vitalitet. Tillsammans skulle de kunna ses som en månghundraårig klosteranläggning på en bergstopp men befriad från sentimentalitet och förankrad i förortens och föreningslivets vardag. De två bildar en ny helhet där den ena berikar den andra i ett intrikat samspel.

Juryns motivering

En kyrksal har fogats till ett församlingshem från sextiotalet. Utformningen av kyrkan har utgått från församlingshemmets tidstypiska och lite anonyma byggnad i mörkt tegel och betong. Övergången mellan de två byggnaderna är en intrikat sammanvävning som givit nya tydliga och efterlängtade rumsbildningar. Nybyggnaden är väl formad och utförd i minsta detalj. Årsta kyrka tilldelas Helgopriset 2013 för en tillbyggnad som utvecklar och skapar en ny mycket välformad helhet.

Fakta tillbyggnaden av församlingshemmet i Årsta

  • Ursprungsbyggnad: Årstaförsamlingshem
  • Arkitekt: Göran Dahlstrand
  • Byggår: 1969
  • Tillägg/ombyggnad: 2010-2011
  • Arkitekt: Johan Celsing, IbbBerglund, Anders Rosenberg, Sven Etzler och Eyvind Bergström; Johan CelsingArkitektkontor AB
  • Byggherre: Enskede-Årstaförsamling, Svenska kyrkan; kyrkoherde Margareta Stiernstedt