Helgopriset seminarium på Moderna Museet 15 november

Den 15 november tillkännages vinnaren av Helgopriset 2018 vid ett seminarium på Moderna Museet i Stockholm. Priset ges för bästa restaurering, komplettering, ombyggnad eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk.

Tid: 14-17 med efterföljande mingel

Plats: Moderna Museet i Auditoriet, Stockholm

Talare: Kieran Long, överintendent ArkDes, Tuula Pöyhiä, arkitekt, Philippe Bélaval, Président Centre des monuments nationaux i Frankrike, Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör Statens fastighetsverk, Anders Bodin, kulturarvsspecialist.

Anmäl dig via mailadressen: helgo@sfv.se skriv namn och vilken organisation du eventuellt företräder i din anmälan.

Seminariet är kostnadsfritt och det finns ett begränsat antal platser.

Mer om våra talare

Kieran Long, överintendent ArkDes

Kieran Long 440.jpg

London style: contemporary architecture and the history of the city

Kieran Long är överintendent för ArkDes. Han har varit chefredaktör för tidskrifterna Architects' Journal och Architectural Review. Kieran Long har medverkat i TV och radio och varit arkitekturkritiker i Londontidningen Evening Standard. Under Arkitekturbiennalen i Venedig 2012 var Kieran Long biträdande kurator till David Chipperfield. Mellan 2013 och 2014 grundade han avdelningen för design, arkitektur och digitalt på Victoria & Albert Museum i London.

Philippe Bélaval, Président du Centre des monuments nationaux

Philippe Bélaval

Heritage seen as creation

Philippe Bélaval är generaldirektör för Centre des monuments nationaux (CMN) sedan 2012, som är Statens fastighetsverks motsvarighet i Frankrike. Philippe Bélaval har examen i offentlig rätt och har varit direktör för Operan i Paris, Bibliothèque nationale de France och Riksarkivet. Han var ansvarig för kulturarvsfrågor på Kultur- och kommunikationsdepartementet 2010-12.

Tuula Pöyhiä, arkitekt med verksamhet i Helsingfors

Tuula Pöyhiä.jpg

We do too much

Tuula Pöyhiä är arkitekt med egen verksamhet i Helsingfors. Sedan 1983 har hon specialiserat sig på praktiskt restaurering och teori. Bland hennes genomförda arbeten kan nämnas Sahalax kyrka av Engel, presidentens residens i Helsingfors, Sveaborg och Fort Slava i finska viken. Från 2009 till nyligen var Tuula Pöyhiä arkitekt vid Alvar Aalto stiftelsens byggnadsarvsenhet, där hon bland annat medverkat vid restaureringen av bibliotektet i Viborg.

Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör Statens fastighetsverk

Ingrid 440.jpg

Om Helgopriset

Ingrid Eiken Holmgren är generaldirektör på Statens fastighetsverk. Hon har tidigare bland annat varit statssekreterare vid Kulturdepartementet, departementsråd på Statsrådsberedningen och chef för internrevisionen i Regeringskansliet. Ingrid Eiken Holmgren har verkat vid Finansdepartementets budgetavdelning, på UD som finans- och budgetansvarig vid det så kallade 2001-sekretariatet och arbetat på Internationella valutafonden i Washington D. C.

Anders Bodin, kulturarvsspecialist Statens fastighetsverk

bodin5 foto Sally Eriksson440.jpg

Om Helgo Zettervall

Anders Bodin är arkitekt och kulturarvsspecialist på Statens fastighetsverk. Anders Bodin har doktorerat på Helgo Zettervall och är ordförande i Helgoprisets jury.