Nominerade till Helgopriset

Juryarbetet är avslutat och här presenterar Statens fastighetsverk de nominerade: Gunnebo slott, Göteborgs rådhus, Kulturhuset Trappan i Vällingby, Nationalmuseum och Värtaverket i Stockholm, har alla chans att vinna Helgopriset 2018, Sveriges största arkitekturpris.

Vinnaren avslöjas av Statens fastighetsverks generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren vid en prisceremoni på Moderna Museet den 15 november.

Till Helgopriset 2018 har Statens fastighetsverk tagit emot 31 bidrag. Spännvidden bland förslagen var stor, allt från små precisa tillägg i en historisk miljö till mer omfattande restaureringsarbeten.

Se filmen om de nominerade till Helgopriset 2018

De nominerade är

Göteborgs rådhus

Rådhuset i Göteborg har byggts om för att rymma delar av Göteborgs kommunledning. Det tessinska rådhuset med dess världsberömda tillbyggnad av Gunnar Asplund stod länge tomt efter det att tingsrätten flyttat. En lyckosam tanke var att använda byggnaden för stadens behov. Ombyggnaden är en blandning av minutiös restaurering vad gäller det grandiosa centralrummet och en av tingssalarna och en mer rättfram och ekonomisk ombyggnad av kontorsdelarna. Byggnaden kan användas för offentliga verksamheter. Det centrala rummet är med små tillägg återuppståndet. Vid djupgående färgstudier av det yttre upptäcktes att fasaden ursprungligen var monokrom. Det är nu den kulör som möter oss.

Göteborgs rådhus

Den ofta omtalade balansen mellan Tessins klassiska fasad och Asplunds modernistiska tillägg är åter läsbar. Centralrummet är väl omhändertaget.

 • Byggår 1672, 1937
 • Arkitekt Gunnar Asplund (äldre delen Nicodemus Tessin d.ä., Johan Carlberg, Wilhelm Carlberg m fl)
 • Ombyggnadsår 2014-2016
 • Arkitekt Mikael Nädele, Caroline Losman/GAJD arkitekter
 • Byggherre Higab

Kulturhuset Trappan i Vällingby

Kulturhuset Trappan i Vällingby centrum har varsamt och med sträng ekonomi restaurerats så att dess ursprungliga kvaliteter åter blivit synliga. Stor vikt har lagts på att återupprätta själva trappan som husets huvudaxel och själva grundidé. Trappans nya glasparti har tillverkats efter originalritningarna. Ett restaureringsarbete av denna art handlar i mycket om att frilägga och städa bort senare tiders tillägg. Men också om att inpassa luftkanaler, rör och hiss på ett sätt som inte konkurrerar med huvudvärdena. En besökare idag kan inte ana vilken möda som lagts ner. Processen där alla intressenter varit delaktiga har fått ett lyckosamt resultat.

Kulturhuset Trappan

Med till synes enkla medel har Kulturhuset Trappan återtagit sin viktiga plats i Vällingbys kommersiella centrum.

 • Byggår 1956
 • Arkitekt Backström & Reinius
 • Ombyggnadsår 2010-2016
 • År 2009-2011
 • Arkitekt Anna Kolte, Ahrbom & Partner
 • Byggherre Svenska bostäder

Nationalmuseum, Stockholm

Nationalmuseum har genomgått sin största ombyggnad sedan det byggdes 1866. Ökat besökstryck och högre tekniska krav har genom åren resulterat i en rad mindre ombyggnader som steg för steg förändrat byggnaden till något långt ifrån dess forna glans och funktionalitet. Ny teknik har nu smugits in i väggar och tak på ett för besökaren, och konsten, omärkligt sätt. Målet har varit att konstverk och föremål ska samverka med byggnaden för att ge en helhetsupplevelse. Inredning, färgsättning och dekormåleriet tjänar också detta syfte. Vissa rena nytillskott, som hissar och glastak, har varit oundvikliga; dessa har utformats med samma kvalitetskrav som det ursprungliga husets.

Nationalmuseum

Restaureringen av Nationalmuseum har för lång tid säkerställt att Sveriges konstskatter nu är tillgängliga som ett allkonstverk mitt i Stockholms hjärta.

 • Byggår 1849-1866
 • Ursprungsarkitekt Friedrich August Stüler
 • Ombyggnadsår 2012-2017
 • Arkitekt Gert Wingårdh och Josefin Larsson, Wingårdh Arkitektkontor - Erik Wikerstål, Wikerstål Arkitekter
 • Byggherre Statens fastighetsverk

Gunnebo slott

Efter en svårförklarad vatteninträngning har slottets alla fasader rekonstruerats till det ursprungliga. Ett exemplariskt genomfört forskningsarbete har föregått alla beslut. Studier av originalritningar, skisser och samtida teckningar. Noggranna analyser av kvarvarande originaldelar. Undersökningar av samtida byggnader i Frankrike. Kemiskt-tekniska analyser av färgfragment. Dessutom har, inte minst, arbetet gjorts i nära samarbete med skickliga timmermän, snickare och målare för praktiska utförandefrågor. Hela processen och dess ledning har varit öppen med en serie väl dokumenterade kunskapsseminarier med deltagare av de mest meriterade forskarna.

Gunnebo slott

Vad gäller forskningsinsatser, pedagogik, hantverk och resultat är arbetet ett föredöme för svensk byggnadsvård. Nu möter oss Gunnebo slott med den precision och den kulör på det sätt det en gång gjorde.

 • Byggår 1782-1796
 • Arkitekt Carl Wilhelm Carlberg
 • Ombyggnadsår 2015-2018
 • Arkitekt Stefan Günther, Gunnebo slott och Trädgårdar
 • Byggherre Gunnebo slott och Trädgårdar

Värtaverket i Stockholm

Världens största fliskraftverk är inpassat i Värtaverket på ett sätt som både manifesterar en ny era och samspelar med de äldsta delarna av Ferdinand Bobergs fina tegelarkitektur. Byggnadens lameller av terrakotta böljar kring den stora volymen och parerar de 300-åriga Hjorthagenekarna. Kraftverkets fasad mot söder ligger i rak linje med de gamla tegelhusen bakom en rad björkar vilket håller samman helheten. Men kraftverket är också ett stycke vacker arkitektur i egen rätt med många väl formgivna detaljarbeten. Nytillskottets ambitionsnivå står helt i paritet med de ambitioner som präglade industribyggnaderna från elektricitetens barndom.

Värtaverket

Det nya Värtaverket är ett rejält kvalitetshöjande tillskott till en stadsmiljö. Det nya hämtar kraft från sitt omland och förhöjer helheten.

 • Byggår 1903
 • Arkitekt Ferdinand Boberg
 • Ombyggnadsår 2015-2017
 • Arkitekt Helena Glantz och Erik Jarlöv, U.D. Urban Design – Michael Krarup och Jesper Gottlieb, Gottlieb Paludan Architects – Alf Orvesten och Rebecka Rosén, LAND Arkitektur Alexandra Schremer-Payén, PQR
 • Byggherre Stockholm Exergi