Bidrag ur Helgo Zettervalls fond

Ekonomiskt bidrag till behövande arkitekter och efterlevande ur stiftelsen Helgo Zettervalls fond.

Vem får söka?

Fonden lämnar ekonomiskt bidrag till svenska högskoleutbildade arkitekter som på grund av ålder eller sjukdom behöver hjälp. Arkitekten ska vara svensk medborgare och ha fått utbildning eller arbetat i Sverige under minst fem år.

Bidrag lämnas även till hjälpbehövande änkor/änklingar och efterlevande minderåriga barn efter arkitekter med nämnda kriterier. Maximalt belopp som utdelas per sökande är 46 500 kr.

Ansökan

Ansökan görs på blankett och med ett personligt brev. Ansökan skall innehålla redogörelse för sökandes samt makes/makas/sambos fasställda förvärvsinkomst samt tillgångar. Vid ansökan för efterlevande minderåriga efter arkitekter med nämnda kriterier redogörs även för vårdnadshavares/föräldrars fastställda förvärvsinkomster. Ange också om bidrag från andra fonder/stiftelser erhållits och de förhållanden i övrigt som åberopas för bidraget. Redogörelsen skall styrkas genom kopior av examensbevis*, läkarintyg, skattebesked eller motsvarande.

*Om examensbevis sänts till stiftelsen tidigare, så anges det i blanketten.

Blankett för ansökan  (Word-dokument, 65 kB)

Information om hantering av personuppgifter i Stiftelsen Helgo Zettervalls fond  (PDF-dokument, 43 kB)

Genom ansökan om bidrag betraktas uppgiftslämnandet som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Ansökan skickas till:

Stiftelsen Helgo Zettervalls fond, Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 STOCKHOLM.

Senast den 28 oktober 2019 behöver din ansökan ha kommit till Statens fastighetsverk. Besked om bidrag lämnas i december 2019.