Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar de personuppgifter som samlas in via vår webbplats sfv.se

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och e-postadress. I personuppgiftslagen (PuL,1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas.

Personuppgiftslagen

Personuppgiftsansvarig

Statens fastighetsverk är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen sfv.se.

Offentlighetsprincipen

Statens fastighetsverk är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Ändamål för behandling av personuppgifter

Statens fastighetsverk behandlar personuppgifter som inkommit via webbplatsen när:

  • du söker ett jobb via webbplatsen
  • du prenumererar på innehåll från webbplatsen via e-post
  • du deltar i en tävling i sociala medier arrangerad av oss
  • du vill prenumerera på Kulturvärden
  • du anmäler intresse för en upphandling

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § PuL rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Statens fastighetsverk oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt PuL göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Skicka din ansökan till:

Personuppgiftsansvarig/Registraturen
Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 Stockholm

Rätt att begära rättelse

Du har enligt 28 § PuL rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt.