• Södra Klensmedjan med plats för sex stycken hästar. Fotograf: SFV

    Södra Klensmedjan med plats för sex stycken hästar.

  • Här finns det sex stora stallboxar. Fotograf: SFV

    Här finns det sex stora stallboxar.

  • På övervåningen finns personalutrymmen. Fotograf: SFV

    På övervåningen finns personalutrymmen.

Stall Lövstabruk

I Lövstabruks byggnad Södra Klensmedjan är den gamla smedjan från ca 1770 ombyggd till stall invändigt och hela byggnaden är ledig för uthyrning. Byggnaden ligger i den anrika bruksmiljön Lövstabruk med verksamheter som museum på Herrgården och ett värdshus.

Stall med flera stora boxar

På markplan är byggnaden inredd till stall med 6 stora boxar. Övervåningen består av personalutrymmen såsom två samlingsrum, ett pentry och en wc. Både stall och övervåningen renoverades i sin helhet år 2011 och är i bra skick.

Lokalarean är totalt 190 kvm varav 100 kvm är i markplan med stalldel och 90 kvm är övervåning med personalutrymmen.

Lokalen hyrs ut i sin helhet som stall och är ledig omgående.

Hyra: ca 41 400kr per år
Värme: direktverkande el bekostas av hyresgästen
El: hyresgästen har eget abonnemang
Vatten: ingår i hyran
Städning och sophämtning: står hyresgästen för
Snöröjning och sandning: ingår i hyran

Södra Klensmedjans historia

I norra Upplands skogar ligger Lövstabruk- ett av Sveriges största järnbruk. Här upplever du en genuin 1700-tals miljö med Bruksgatan, herrgård, värdshus, kyrka, park, dammanläggning och orangeri. I Lövstabruk har många konstnärer sina ateljéer och under sommarmånaderna är hela bruket ett stort turistmål med mellan 40 000-60 000 besök.

Byggnaderna Norra- och Södra Klensmedjan byggdes omkring år 1770 för att ersätta de två mindre smedjorna vid herrgårdens borggårdsgrindar (hovslagarsmedjorna). I klensmedjorna reparerades och smiddes verktyg och redskap som behövdes i jord- och skogsbruket och i järnhanteringen. I början av 1900-talet revs Södra Klensmedjan invändigt och ersattes med badhus. Sedan år 1991–1992 har byggnaden varit inredd som stall.

Exteriört är byggnaden bevarad i sitt ursprungliga skick och omfattas av skyddsbestämmelser då det ingår i byggnadsminnet Lövstabruk.

Kontaktperson

Fakta och prospekt

Generellt:
Stall med sex stora boxar, övervåning med personalutrymmen.
Lokaltyp:
Stall
Totalyta:
190 kvm
Byggår:
1770
Kommunikationer:
Bil och buss
Parkering:
Finns
Inflyttning:
Omgående

Adress

Adress:

Lövstabruk

819 66 Lövstabruk
60.408385, 17.881279 10

Lokalens placering på en karta

Stor karta