• Viby by i Sigtuna. Fotograf: Jenny Kjellgren Schönning

    Viby by i Sigtuna.

Fritidshus i Viby by

Snart finns ett ledigt fridishus att hyra i det eftertraktade Viby by utanför Sigtuna. I den lilla klungbyn med ett naturnära läge intill Garnsviken är denna sommaridyll med bostadshus, svinhus, bodar och en stor loge ett unikt fritidsboende.

Om Viby by

Viby by är en oskiftad så kallad klungby, bevarad i stort sett som den såg ut för tvåhundra år sedan då den befolkades av arrendetorpare under Venngarns kungsgård. Här har generationer av torpare fört sin ojämna kamp för överlevnaden under knappa förhållanden i flera hundra år.

Viby är i dag inte att betrakta som en by i egentlig mening utan som en samling torp under Venngarns slott. Storleken på de ägor som hörde till torpen varierade från sju tunnland och uppåt. Ängsmarkerna var inte fördelade med egentliga gränser, men alla höll reda på sin hävdvunna mark. Ner mot Garnsviken odlade man fodersäd. Egentligt fiskevatten hörde inte till Viby, men byborna hade rätt till den fisk de kunde ta upp på de under våren vattendränkta strandängarna.

Under 1800-talet förändrades gårdsstrukturen mot allt fler funktioner under samma tak. Gytter av små hus som i Viby, där varje hus är byggt för sin funktion, blev allt ovanligare.

Byn är statligt byggnadsminne sedan 1940.

För mer information om det lediga fritidshuset, kontakta fastighetsförvaltare Marie Jakobsson.

Kontaktperson

Fakta och prospekt

Generellt:
Stuga med loge, bodar och svinhus uthyres i Idyllen Viby by
Lokaltyp:
Fritidshus
Totalyta:
Totalt ca 249 m2. Stuga på ca 35 m2, loge på ca 147 m2, svinhus ca 9 m2, bod ca 43 m2, källare och bod ca 15 m2 samt tomt.
Inflyttning:
Visning och urval kommer att ske under försommaren 2019. Tillträde tidigast 2019-07-01.

Adress

Adress:

Viby by

19391 Sigtuna
59.63243, 17.73328

Lokalens placering på en karta

Stor karta