• Vackert belägen gård på en ö med fast broförbindelse. Fotograf: SFV

  Vackert belägen gård på en ö med fast broförbindelse.

 • Huvudbyggnad om ca 200 kvm. Fotograf: SFV

  Huvudbyggnad om ca 200 kvm.

 • Utsikt från köksfönstret i huvudbyggnaden. Fotograf: SFV

  Utsikt från köksfönstret i huvudbyggnaden.

 • Ladugårdsbyggnad för får och hästar. Fotograf: SFV

  Ladugårdsbyggnad för får och hästar.

 • Fritidshus Sjöstugan. Fotograf: SFV

  Fritidshus Sjöstugan.

 • Fritidshus och kontor i södra flygeln. Fotograf: SFV

  Fritidshus och kontor i södra flygeln.

 • Den gamla magasinsbyggnaden på Ådö. Fotograf: SFV

  Den gamla magasinsbyggnaden på Ådö.

 • Mangårdsbyggnaden på Ådö ligger inbäddad i grönska. Fotograf: Anders Bodin

  Mangårdsbyggnaden på Ådö ligger inbäddad i grönska.

Ådö kaptensboställe

Nu finns en unik chans att bli vår arrendator för Ådö kaptensboställe, en gård med anor från medeltiden med sjöutsikt från köksfönstret. Den är vackert belägen på en ö i sjön Båven och i arrendet ingår flera byggnader där inriktningen på gården har varit växtodling och fårproduktion.

Ådö kaptensboställe är beläget ca 8 km sydväst om Sparreholm och ca 16 km sydost om Flen. Ådö gård ligger naturskönt på en ö i Båven med fast väganslutning genom en bro. I upplåtelsen ingår fyra permanentbostäder och två fritidshus samt ekonomibyggnader. Jordbruket har varit inriktat på växtodling och fårproduktion. Ådö omfattas delvis av Natura 2000 och gårdscentrum är ett statligt byggnadsminne.

Gårdens historia

Under medeltiden var Ådö en sätesgård som 1391 donerades till Vadstena kloster av Cecilia Ulfsdotter. Efter reformationen gjorde Gustav Vasa Ådö till sitt arv och eget, det vill säga hans privatägda gods. 1640 köptes egendomen av Karl Karlsson Gyllenhielm, som sen sålde den till Gustaf Gustafsson af Vasaborg. Under den tiden uppfördes en slottsliknande herrgårdsbyggnad. Denna blev troligen aldrig färdigbyggd och förföll under århundradets slut. Herrgårdarna i omgivningen började ta byggnadsmaterial från Ådö och det enda som idag finns bevarat av slottsanläggningen är en portalsten.

1691 drogs Ådö in till kronan genom Karl XI:s reduktion. Reduktionen var en förutsättning för inrättandet av indelningsverket där boställen fungerade som ersättningssystem för högre militärer. Ådö indelades först som löjtnants- och senare som kaptensboställe vid Södermanland regemente. Fastigheten är ett välbevarat och representativt exempel på den här typen av boställe. Den nuvarande huvudbyggnaden av putsad och vitfärgad sten under säteritak uppfördes 1746.

I arrendet ingår

 • Ca 55ha åkermark samt 24 ha hagmarksbete
 • Huvudbyggnad på ca 200 m2
 • Permanentbostäder:
  • Brostugan på ca 115 m2
  • Rättarbostaden på ca 85 m2
  • Förmansbostaden på ca 65 m2
 • Fritidshus
  • Mosstugan ca 70 m2
  • Sjöstugan ca 30 m2
  • Norra flygen ca 80 m2 i del av byggnaden
 • Magasin, vagnslider, loge samt ladugård och anläggningar m.m.

Se vidare om egendomen i prospekt samt arrendeavtal.

Vägbeskrivning

Från Sparreholm kör du väg 57 mot Flen, efter 3,8 km svänger du vänster mot Helgesta. Efter ca 3,8 km sväng höger mot Ådö gård och följ vägen, passera bron för att nå Ådö.

Visning och anbud

Gården visas den 31 oktober 2019 kl. 13-15. Visningen startar med en genomgång kl. 13.

Vi erbjuder ett visningstillfälle.

Tillsättande av arrendator sker genom anbudsgivning och anbud lämnas med anbudsblanketten senast den 22 november 2019 tillsammans med ett personligt brev.

Statens fastighetsverk förbehåller sig rätten till fri prövningsrätt och kommer att göra en kreditupplysning innan kontraktets tecknande.

Mer information

Lämnas av Annika Söderberg, 010-478 78 21 eller jordbruksförvaltare Anders Johansson, 010-478 78 21.

Kontaktperson

Fakta och prospekt

Generellt:
Visningen är den 31 oktober 2019 kl. 13-15. Visningen startar med en genomgång kl. 13.
Lokaltyp:
Permanetboende
Totalyta:
200 kvm
Byggår:
1600-talet
Övrigt:
Anbudet ska lämnas till Statens fastighetsverk med anbudsblanketten tillsammans med ett personligt brev senast den 22 november 2019.
Filer:

Adress

Adress:

Ådö

649 91 Sparreholm
59.03439, 16.78103

Lokalens placering på en karta

Stor karta