• Sidor för hyresgäster hos Statens fastighetsverk

Hyresgäst på Voksenåsen

Voksenåsen, en bit av Sverige i Norge.

Det norsk-svenska konferenshotellet Voksenåsen förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). Vi på Statens fastighetsverk vill att ni ska trivas och vara stolta över att arbeta här. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats.

Vi som arbetar med din fastighet

Fastighetsförvaltare
Anders Ingmo
SFV Utrikes
Tel: 010 478 71 90
Mobil: 072 522 71 90
Teknisk förvaltare
Urban Hellstrand
SFV Utrikes
Tel: 010 478 71 83
Mobil: 070 601 04 90
Förvaltningsekonom
Britt Bromels
SFV Utrikes
Tel: 010 478 71 20

Information om försäljning av fastigheter

Försäljningslistan (avyttringsplanen) innebär inte ett definitivt beslut om att en fastighet ska säljas. Den innebär bara att dessa fastigheter inte långsiktigt behövs för SFV:s verksamhet eller uppdrag och att en ytterligare detaljerad prövning av möjligheten till avyttring sedan görs i varje enskilt fall. De ärenden som ännu inte är inlämnade till regeringen kanske därför i slutändan ändå inte kommer att avyttras.

Lista på fastigheter som kan komma att säljas (PDF-dokument, 84 kB)

Du som har frågor kring detta kan vända dig till din fastighetsförvaltare eller till Daniel Biazzi, chef för Fastighetsrätt: daniel.biazzi@sfv.se eller 010-478 70 91.