• Sidor för hyresgäster hos Statens fastighetsverk

Hyresgäst på Voksenåsen

Voksenåsen, en bit av Sverige i Norge.

Det norsk-svenska konferenshotellet Voksenåsen förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). Vi på Statens fastighetsverk vill att ni ska trivas och vara stolta över att arbeta här. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats.

Vi som arbetar med din fastighet

Fastighetsförvaltare
Anders Ingmo
SFV Utrikes
Tel: 010 478 71 90
Mobil: 072 522 71 90
Teknisk förvaltare
Urban Hellstrand
SFV Utrikes
Tel: 010 478 71 83
Mobil: 070 601 04 90
Förvaltningsekonom
Britt Bromels
SFV Utrikes
Tel: 010 478 71 20

Ny tobakslag i sommar

1 juli träder en ny tobakslag i kraft. Rökning kommer att förbjudas på till exempel uteserveringar och vid entréer till rökfria lokaler som allmänheten har tillträde till.

Den som ansvarar för lokalen är skyldig att tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Ofta är det hyresgästens ansvar, i något fall är det Statens fastighetsverks. På de platser där SFV:s skyltprogram gäller kan du kontakta din förvaltare för vidare hjälp. Se också till att plocka bort askkoppar och äldre skyltar som visar var rökning är tillåten.